The Time Now > สเปน > บาร์เซโลนา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

บาร์เซโลนา, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 05 สิงหาคม 2563 1:17:37 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Barcelona Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2866 กิโลเมตรจาก บาร์เซโลนา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
74.84°F
64.4°F
4.35 mph 320° ตะวันตกเฉียงเหนือ
74%
29.95 "Hg
พ. 05 ส.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:49 AM
9:04 PM
14:15
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:00 PM
7:18 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
68°F
82°F
79°F
73°F
70°F
84°F
79°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
86°F
81°F
73°F
73°F
88°F
82°F
จุดน้ำค้าง
63°F
63°F
68°F
70°F
66°F
66°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
87°ตะวันออก
9 mph
177°ใต้
9 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
262°ตะวันตก
6 mph
106°ตะวันออก
9 mph
194°ใต้
8 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
86%
62%
74%
80%
85%
59%
65%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
2%
1%
4%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
84°F
84°F
88°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
70°F
72°F
73°F
73°F
79°F
79°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
90°F
88°F
90°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
70°F
70°F
66°F
64°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
200°ใต้
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
59%
63%
61%
51%
50%
54%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
3%
3%
4%
3%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
88°F
91°F
95°F
91°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
82°F
86°F
86°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
64°F
70°F
64°F
68°F
68°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
180°ใต้
9 mph
190°ใต้
7 mph
180°ใต้
11 mph
200°ใต้
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
180°ใต้
8 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
69%
56%
64%
61%
60%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
91%
79%
4%
4%
5%
44%
ฝนตก
-
0.24 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: อ. 04 ส.ค. 2563, 9:44 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด