The Time Now > สเปน > บาร์เซโลนา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

บาร์เซโลนา, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2561 9:47:48 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Barcelona Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2866 กิโลเมตรจาก บาร์เซโลนา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
60.8°F
12.43 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
73%
29.86 "Hg
อา. 27 พ.ค. 2561, 9:30 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:23 AM
9:14 PM
14:51
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:07 PM
5:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 8:16 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
64°F
70°F
66°F
63°F
66°F
72°F
68°F
ระดับที่สบาย
63°F
64°F
70°F
66°F
63°F
66°F
73°F
68°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
63°F
63°F
61°F
61°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
81°ตะวันออก
7 mph
95°ตะวันออก
8 mph
167°ใต้
7 mph
164°ใต้
4 mph
196°ใต้
6 mph
273°ตะวันตก
9 mph
197°ใต้
7 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
87%
81%
85%
94%
86%
71%
75%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
47%
36%
11%
29%
4%
2%
3%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
ส. 02 มิ.ย.
อา. 03 มิ.ย.
จ. 04 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
73°F
70°F
72°F
75°F
77°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
59°F
61°F
61°F
66°F
68°F
70°F
ระดับที่สบาย
72°F
75°F
73°F
73°F
77°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
59°F
61°F
59°F
57°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
183°ใต้
9 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
160°ใต้
9 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
67%
70%
68%
62%
51%
45%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
41%
5%
6%
9%
6%
6%
5%
6%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
ส. 09 มิ.ย.
อา. 10 มิ.ย.
จ. 11 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
72°F
72°F
72°F
75°F
75°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
จุดน้ำค้าง
55°F
61°F
59°F
57°F
59°F
61°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
180°ใต้
12 mph
70°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
190°ใต้
9 mph
190°ใต้
7 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
76%
73%
68%
72%
77%
81%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
7%
42%
59%
50%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
0.14 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: อา. 27 พ.ค. 2561, 8:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด