The Time Now > สเปน > บาร์เซโลนา > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

บาร์เซโลนา, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 9:16:27 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Barcelona Airport

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
2866 กิโลเมตรจาก บาร์เซโลนา
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
59°F
18.02 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
29.95 "Hg
ศ. 27 พ.ย. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:53 AM
5:24 PM
9:31
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:44 PM
3:51 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
57°F
55°F
55°F
61°F
57°F
52°F
50°F
ระดับที่สบาย
61°F
54°F
52°F
52°F
61°F
54°F
48°F
46°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
50°F
50°F
54°F
52°F
48°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
68°ตะวันออก
10 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
44°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
86%
85%
82%
77%
82%
86%
80%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
39%
68%
69%
55%
43%
26%
55%
10%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 4:22 ก่อนเที่ยง GMT+1
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
59°F
64°F
59°F
57°F
57°F
57°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
50°F
45°F
48°F
43°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
61°F
57°F
61°F
57°F
55°F
54°F
57°F
54°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
50°F
52°F
48°F
48°F
50°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
271°ตะวันตก
6 mph
91°ตะวันออก
7 mph
81°ตะวันออก
6 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
26 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
3
2
1
6
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
80%
65%
78%
72%
77%
75%
79%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
78%
71%
6%
6%
5%
55%
88%
99%
ฝนตก
0.43 นิ้ว
0.28 นิ้ว
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.37 นิ้ว
2.41 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
55°F
55°F
57°F
54°F
55°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
43°F
45°F
45°F
41°F
39°F
45°F
ระดับที่สบาย
61°F
55°F
55°F
59°F
54°F
55°F
57°F
จุดน้ำค้าง
45°F
34°F
28°F
32°F
32°F
28°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
260°ตะวันตก
2 mph
270°ตะวันตก
3 mph
270°ตะวันตก
2 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
280°ตะวันตก
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
1
1
1
1
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
45%
32%
37%
41%
34%
46%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
87%
46%
6%
6%
4%
3%
6%
ฝนตก
0.54 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ บาร์เซโลนา

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 7:18 ก่อนเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด