The Time Now > สเปน > Alicante > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Alicante, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 1:48:29 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Alicante / El Altet

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2653 กิโลเมตรจาก Alicante
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.46°F
71.6°F
4.35 mph 80° ตะวันออก
83%
30.15 "Hg
อ. 25 ก.ย. 2561, 1:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:50 AM
7:56 PM
12:6
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:00 PM
6:58 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Alicante

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 8:17 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
73°F
77°F
73°F
72°F
72°F
79°F
73°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
79°F
75°F
73°F
73°F
81°F
73°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
68°F
64°F
64°F
63°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
78°ตะวันออก
12 mph
85°ตะวันออก
9 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
19°เหนือ
11 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
80%
74%
74%
78%
76%
63%
77%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
28%
12%
3%
3%
3%
5%
11%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Alicante

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 10:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
72°F
72°F
68°F
64°F
70°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
77°F
81°F
77°F
77°F
77°F
82°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
66°F
64°F
63°F
63°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
68°ตะวันออก
12 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
98°ตะวันออก
7 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
90°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
10 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
65%
71%
70%
64%
53%
59%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
28%
6%
26%
4%
5%
6%
31%
44%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
82°F
84°F
84°F
82°F
81°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
64°F
70°F
72°F
70°F
66°F
68°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
170°ใต้
2 mph
90°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
73%
77%
76%
67%
71%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
6%
45%
52%
47%
52%
52%
ฝนตก
-
-
0.09 นิ้ว
2.07 นิ้ว
0.66 นิ้ว
0.99 นิ้ว
0.33 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Alicante

อัพเดทล่าสุด: จ. 24 ก.ย. 2561, 8:17 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด