The Time Now > สเปน > Alicante > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Alicante, สเปน สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 12 สิงหาคม 2563 12:21:08 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Alicante / El Altet

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
2653 กิโลเมตรจาก Alicante
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
86.16°F
75.2°F
7.46 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
84%
29.89 "Hg
พ. 12 ส.ค. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:13 AM
9:00 PM
13:47
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:44 AM
2:28 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Alicante

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
77°F
86°F
81°F
72°F
70°F
86°F
81°F
ระดับที่สบาย
77°F
79°F
91°F
86°F
73°F
73°F
90°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
66°F
68°F
73°F
66°F
63°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
192°ใต้
9 mph
165°ใต้
7 mph
200°ใต้
4 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
131°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
111°ตะวันออก
4 mph
102°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
3
2
1
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
69%
55%
77%
82%
80%
55%
71%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
16 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
3%
4%
1%
1%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Alicante

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
82°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
70°F
72°F
70°F
72°F
75°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
88°F
90°F
90°F
88°F
79°F
86°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
70°F
68°F
64°F
64°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
189°ใต้
9 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
110°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
8 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
57%
59%
55%
47%
67%
64%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
0%
2%
1%
1%
3%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
พ. 26 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
86°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
86°F
88°F
88°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
66°F
68°F
70°F
66°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
100°ตะวันออก
10 mph
80°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
16 mph
80°ตะวันออก
8 mph
100°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
7 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
54%
58%
62%
61%
56%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
3%
4%
5%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Alicante

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 9:34 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด