The Time Now > เกาหลีใต้ > Tsche-mul-p-ho > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tsche-mul-p-ho, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 27 มกราคม 2563 8:41:46 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
8186 กิโลเมตรจาก Tsche-mul-p-ho
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
37.42°F
26.6°F
8.7 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
53%
30.18 "Hg
จ. 27 ม.ค. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:41 AM
5:49 PM
10:8
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:39 AM
7:03 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 3:15 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
37°F
45°F
39°F
39°F
41°F
48°F
41°F
36°F
ระดับที่สบาย
37°F
41°F
36°F
37°F
39°F
45°F
37°F
32°F
จุดน้ำค้าง
27°F
28°F
32°F
32°F
32°F
30°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
1 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
15°เหนือ
3 mph
359°เหนือ
3 mph
356°เหนือ
7 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
21°เหนือ
4 mph
17°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
50%
75%
76%
67%
47%
64%
79%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
12 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
30%
56%
53%
7%
11%
9%
9%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
48°F
43°F
41°F
41°F
39°F
41°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
37°F
39°F
36°F
32°F
30°F
32°F
32°F
28°F
ระดับที่สบาย
41°F
43°F
39°F
37°F
34°F
36°F
36°F
34°F
จุดน้ำค้าง
28°F
30°F
32°F
27°F
28°F
28°F
27°F
3°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
21°เหนือ
7 mph
282°ตะวันตก
5 mph
270°ตะวันตก
7 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
260°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
3
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
50%
60%
56%
59%
60%
51%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
68%
61%
6%
6%
5%
3%
6%
6%
ฝนตก
0.14 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
39°F
28°F
30°F
36°F
36°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
21°F
14°F
12°F
23°F
25°F
28°F
ระดับที่สบาย
43°F
32°F
16°F
21°F
32°F
32°F
34°F
จุดน้ำค้าง
9°F
27°F
3°F
-2°F
27°F
34°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
4
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
22%
62%
33%
23%
61%
91%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
44%
5%
3%
5%
50%
53%
ฝนตก
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.2 นิ้ว
0.25 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: จ. 27 ม.ค. 2563, 3:15 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด