The Time Now > เกาหลีใต้ > Tsche-mul-p-ho > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tsche-mul-p-ho, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 25 มีนาคม 2562 4:31:38 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
8186 กิโลเมตรจาก Tsche-mul-p-ho
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
48.78°F
32°F
16.78 mph 220° ตะวันตกเฉียงใต้
44%
29.98 "Hg
จ. 25 มี.ค. 2562, 4:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:31 AM
6:47 PM
12:16
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:27 PM
8:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มี.ค. 2562, 3:20 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
41°F
41°F
57°F
46°F
46°F
52°F
55°F
ระดับที่สบาย
41°F
37°F
39°F
55°F
43°F
43°F
50°F
52°F
จุดน้ำค้าง
36°F
39°F
39°F
28°F
30°F
36°F
45°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
289°ตะวันตก
4 mph
193°ใต้
7 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
3
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
91%
96%
31%
52%
64%
74%
54%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
34 ไมล์
24 ไมล์
14 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
0%
0%
3%
49%
50%
62%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มี.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
อ. 26 มี.ค.
พ. 27 มี.ค.
พฤ. 28 มี.ค.
ศ. 29 มี.ค.
ส. 30 มี.ค.
อา. 31 มี.ค.
จ. 01 เม.ย.
อ. 02 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
55°F
50°F
50°F
46°F
50°F
54°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
45°F
36°F
34°F
37°F
37°F
37°F
43°F
ระดับที่สบาย
54°F
50°F
45°F
43°F
39°F
46°F
50°F
55°F
จุดน้ำค้าง
30°F
39°F
16°F
19°F
21°F
19°F
23°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
266°ตะวันตก
13 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
280°ตะวันตก
12 mph
270°ตะวันตก
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
59%
26%
30%
37%
28%
28%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
62%
6%
49%
47%
47%
45%
5%
ฝนตก
-
0.1 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 เม.ย.
พฤ. 04 เม.ย.
ศ. 05 เม.ย.
ส. 06 เม.ย.
อา. 07 เม.ย.
จ. 08 เม.ย.
อ. 09 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
64°F
64°F
59°F
59°F
68°F
57°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
45°F
46°F
45°F
45°F
48°F
ระดับที่สบาย
54°F
64°F
64°F
50°F
57°F
68°F
54°F
จุดน้ำค้าง
45°F
46°F
48°F
28°F
30°F
43°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
24 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
280°ตะวันตก
21 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
1
4
6
3
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
53%
56%
32%
31%
41%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
25%
37%
34%
3%
3%
8%
54%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มี.ค. 2562, 3:20 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด