The Time Now > เกาหลีใต้ > Tsche-mul-p-ho > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tsche-mul-p-ho, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 เมษายน 2564 5:28:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
8186 กิโลเมตรจาก Tsche-mul-p-ho
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
51.55°F
32°F
14.91 mph 260° ตะวันตก
41%
29.89 "Hg
ส. 17 เม.ย. 2564, 5:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:56 AM
7:09 PM
13:13
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:50 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 3:18 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
43°F
50°F
61°F
50°F
41°F
41°F
63°F
ระดับที่สบาย
41°F
37°F
46°F
61°F
46°F
39°F
37°F
63°F
จุดน้ำค้าง
34°F
36°F
36°F
32°F
36°F
37°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
284°ตะวันตก
7 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
269°ตะวันตก
8 mph
274°ตะวันตก
4 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
196°ใต้
11 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
77%
58%
36%
58%
87%
93%
46%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
1%
0%
0%
1%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 5:22 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
อา. 18 เม.ย.
จ. 19 เม.ย.
อ. 20 เม.ย.
พ. 21 เม.ย.
พฤ. 22 เม.ย.
ศ. 23 เม.ย.
ส. 24 เม.ย.
อา. 25 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
63°F
66°F
75°F
77°F
64°F
73°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
41°F
43°F
46°F
55°F
52°F
50°F
54°F
ระดับที่สบาย
57°F
61°F
64°F
75°F
77°F
64°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
32°F
39°F
39°F
37°F
37°F
57°F
36°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
285°ตะวันตก
10 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
172°ใต้
7 mph
80°ตะวันออก
7 mph
80°ตะวันออก
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
2
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
47%
40%
27%
24%
76%
26%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
1%
2%
6%
71%
6%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.35 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 เม.ย.
อ. 27 เม.ย.
พ. 28 เม.ย.
พฤ. 29 เม.ย.
ศ. 30 เม.ย.
ส. 01 พ.ค.
อา. 02 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
61°F
64°F
70°F
63°F
63°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
48°F
45°F
50°F
50°F
46°F
50°F
ระดับที่สบาย
68°F
61°F
64°F
75°F
63°F
63°F
70°F
จุดน้ำค้าง
50°F
43°F
34°F
34°F
59°F
37°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
260°ตะวันตก
ไม่มีลม
9 mph
260°ตะวันตก
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
90°ตะวันออก
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
54%
53%
31%
25%
85%
39%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
6%
6%
82%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.76 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 เม.ย. 2564, 3:18 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด