The Time Now > เกาหลีใต้ > Tsche-mul-p-ho > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tsche-mul-p-ho, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 ตุลาคม 2562 4:00:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

หมอก. เย็น.
ระยะทาง
8186 กิโลเมตรจาก Tsche-mul-p-ho
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
50°F
50°F
50°F
0.62 mph 10° เหนือ
100%
30.12 "Hg
1.74 ไมล์
จ. 21 ต.ค. 2562, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:44 AM
5:50 PM
11:6
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:27 PM
12:34 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
72°F
61°F
54°F
50°F
72°F
61°F
54°F
ระดับที่สบาย
46°F
75°F
61°F
52°F
50°F
77°F
61°F
54°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
52°F
48°F
48°F
48°F
54°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
19°เหนือ
4 mph
347°เหนือ
3 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
87°ตะวันออก
7 mph
299°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
1
1
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
37%
72%
85%
92%
44%
78%
85%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
19 ไมล์
13 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
3%
4%
3%
3%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: อา. 20 ต.ค. 2562, 11:14 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
จ. 21 ต.ค.
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
59°F
63°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
52°F
52°F
55°F
52°F
50°F
45°F
48°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
68°F
68°F
68°F
57°F
63°F
64°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
48°F
48°F
48°F
41°F
36°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
93°ตะวันออก
9 mph
74°ตะวันออก
8 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
260°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
48%
48%
50%
50%
53%
36%
49%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
6%
6%
6%
6%
6%
59%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ต.ค.
พ. 30 ต.ค.
พฤ. 31 ต.ค.
ศ. 01 พ.ย.
ส. 02 พ.ย.
อา. 03 พ.ย.
จ. 04 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
64°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
46°F
48°F
48°F
48°F
48°F
48°F
ระดับที่สบาย
63°F
64°F
66°F
68°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
45°F
46°F
46°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
200°ใต้
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
1 mph
350°เหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
2
1
1
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
50%
44%
47%
48%
45%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
41%
4%
4%
4%
4%
4%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tsche-mul-p-ho

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ต.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด