The Time Now > เกาหลีใต้ > Taiden > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Taiden, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 18 กันยายน 2563 11:52:35 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Chongju Ab

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
8253 กิโลเมตรจาก Taiden
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
57.49°F
55.4°F
3.11 mph 270° ตะวันตก
94%
29.98 "Hg
10 ไมล์
ศ. 18 ก.ย. 2563, 11:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:15 AM
6:32 PM
12:17
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:45 AM
7:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Taiden

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
วันศุกร์
กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
70°F
75°F
63°F
54°F
54°F
77°F
63°F
ระดับที่สบาย
59°F
72°F
77°F
63°F
54°F
54°F
77°F
63°F
จุดน้ำค้าง
57°F
61°F
59°F
50°F
52°F
54°F
50°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
251°ตะวันตก
2 mph
277°ตะวันตก
3 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
283°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
1
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
73%
54%
66%
93%
100%
41%
81%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
5 ไมล์
13 ไมล์
19 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
5%
2%
1%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Taiden

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 11:22 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
ส. 19 ก.ย.
อา. 20 ก.ย.
จ. 21 ก.ย.
อ. 22 ก.ย.
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
75°F
72°F
73°F
75°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
54°F
55°F
57°F
57°F
55°F
52°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
52°F
54°F
54°F
57°F
57°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
290°ตะวันตก
4 mph
190°ใต้
6 mph
97°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
260°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
1
2
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
57%
46%
50%
54%
58%
53%
44%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
1%
1%
3%
5%
6%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
73°F
73°F
73°F
73°F
77°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
57°F
59°F
57°F
52°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
52°F
59°F
59°F
55°F
57°F
46°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
80°ตะวันออก
6 mph
100°ตะวันออก
8 mph
70°ตะวันออก
5 mph
70°ตะวันออก
9 mph
260°ตะวันตก
7 mph
290°ตะวันตก
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
60%
64%
54%
55%
43%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
49%
58%
6%
11%
6%
6%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Taiden

อัพเดทล่าสุด: ศ. 18 ก.ย. 2563, 9:16 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด