The Time Now > เกาหลีใต้ > โซล > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โซล, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2559 3:48:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

โปร่ง. หนาว.
ระยะทาง
8195 กิโลเมตรจาก โซล
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
19.4°F
7.84°F
3.2°F
9.94 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
49%
30.18 "Hg
10 ไมล์
จ. 15 ก.พ. 2559, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:23 AM
6:09 PM
10:46
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:55 AM
*

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อา. 14 ก.พ. 2559, 9:37 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
16°F
16°F
30°F
27°F
23°F
18°F
37°F
30°F
ระดับที่สบาย
5°F
3°F
23°F
19°F
18°F
18°F
32°F
23°F
จุดน้ำค้าง
1°F
-6°F
9°F
9°F
12°F
14°F
18°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
289°ตะวันตก
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
279°ตะวันตก
7 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
1
1
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
38%
38%
47%
62%
84%
44%
53%
ทัศนวิสัย
26 ไมล์
35 ไมล์
21 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
16 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อา. 14 ก.พ. 2559, 10:32 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
จ. 15 ก.พ.
อ. 16 ก.พ.
พ. 17 ก.พ.
พฤ. 18 ก.พ.
ศ. 19 ก.พ.
ส. 20 ก.พ.
อา. 21 ก.พ.
จ. 22 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
30°F
37°F
39°F
46°F
39°F
39°F
30°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
16°F
18°F
21°F
34°F
27°F
28°F
19°F
19°F
ระดับที่สบาย
21°F
30°F
34°F
39°F
34°F
32°F
18°F
27°F
จุดน้ำค้าง
7°F
18°F
18°F
30°F
14°F
19°F
5°F
9°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
291°ตะวันตก
6 mph
290°ตะวันตก
10 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
2
2
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
45%
41%
55%
35%
49%
36%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
10%
0%
21%
0%
21%
10%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 23 ก.พ.
พ. 24 ก.พ.
พฤ. 25 ก.พ.
ศ. 26 ก.พ.
ส. 27 ก.พ.
อา. 28 ก.พ.
จ. 29 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
37°F
34°F
36°F
45°F
43°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
28°F
25°F
23°F
32°F
28°F
21°F
ระดับที่สบาย
36°F
34°F
32°F
32°F
41°F
36°F
27°F
จุดน้ำค้าง
23°F
23°F
19°F
12°F
37°F
27°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
180°ใต้
5 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
250°ตะวันตก
15 mph
290°ตะวันตก
7 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
2
2
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
50%
52%
37%
45%
57%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
10%
0%
100%
15%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
0.58 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อา. 14 ก.พ. 2559, 9:37 หลังเที่ยง GMT+9