The Time Now > เกาหลีใต้ > โซล > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โซล, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2561 2:55:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

โปร่ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
8195 กิโลเมตรจาก โซล
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
28.53°F
26.6°F
5.59 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
75%
30.21 "Hg
10 ไมล์
อา. 18 พ.ย. 2561, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:13 AM
5:20 PM
10:7
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:19 PM
12:43 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 9:15 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
28°F
25°F
52°F
39°F
37°F
45°F
52°F
39°F
ระดับที่สบาย
28°F
25°F
48°F
39°F
37°F
41°F
48°F
36°F
จุดน้ำค้าง
21°F
19°F
28°F
32°F
36°F
32°F
21°F
23°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
347°เหนือ
6 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
267°ตะวันตก
4 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
301°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
76%
40%
77%
94%
63%
28%
48%
ทัศนวิสัย
30 ไมล์
37 ไมล์
31 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
23 ไมล์
38 ไมล์
28 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
4%
7%
3%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 11:14 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
52°F
52°F
50°F
45°F
46°F
43°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
25°F
36°F
25°F
32°F
27°F
37°F
32°F
32°F
ระดับที่สบาย
48°F
46°F
46°F
45°F
39°F
43°F
37°F
37°F
จุดน้ำค้าง
28°F
21°F
27°F
25°F
23°F
5°F
7°F
9°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
32%
39%
37%
40%
17%
21%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
4%
2%
4%
60%
49%
41%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
50°F
50°F
50°F
50°F
39°F
37°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
34°F
34°F
34°F
36°F
30°F
28°F
ระดับที่สบาย
43°F
50°F
48°F
50°F
45°F
30°F
30°F
จุดน้ำค้าง
-4°F
25°F
36°F
36°F
39°F
21°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
190°ใต้
4 mph
290°ตะวันตก
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
3
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
33%
56%
58%
69%
45%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
4%
5%
50%
40%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 9:15 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด