The Time Now > เกาหลีใต้ > โซล > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โซล, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2560 2:44:07 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
8195 กิโลเมตรจาก โซล
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
48.2°F
46.33°F
30.2°F
4.35 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
50%
29.98 "Hg
10 ไมล์
พฤ. 27 เม.ย. 2560, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:43 AM
7:16 PM
13:33
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:42 AM
6:58 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: พ. 26 เม.ย. 2560, 9:25 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
43°F
68°F
55°F
48°F
46°F
72°F
61°F
ระดับที่สบาย
43°F
39°F
68°F
54°F
46°F
43°F
75°F
61°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
30°F
34°F
41°F
39°F
37°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
258°ตะวันตก
4 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
181°ใต้
7 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
248°ตะวันตก
5 mph
267°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
4
2
1
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
64%
24%
46%
74%
76%
29%
34%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
20 ไมล์
23 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
14 ไมล์
20 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: พ. 26 เม.ย. 2560, 10:32 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พฤ. 27 เม.ย.
ศ. 28 เม.ย.
ส. 29 เม.ย.
อา. 30 เม.ย.
จ. 01 พ.ค.
อ. 02 พ.ค.
พ. 03 พ.ค.
พฤ. 04 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
72°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
46°F
48°F
52°F
48°F
46°F
45°F
48°F
ระดับที่สบาย
66°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
30°F
36°F
37°F
45°F
32°F
41°F
34°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
284°ตะวันตก
10 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
191°ใต้
6 mph
255°ตะวันตก
8 mph
260°ตะวันตก
7 mph
259°ตะวันตก
7 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
3
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
25%
29%
26%
39%
20%
30%
23%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 05 พ.ค.
ส. 06 พ.ค.
อา. 07 พ.ค.
จ. 08 พ.ค.
อ. 09 พ.ค.
พ. 10 พ.ค.
พฤ. 11 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
48°F
48°F
48°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
72°F
70°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
52°F
59°F
54°F
41°F
43°F
48°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
90°ตะวันออก
5 mph
180°ใต้
6 mph
270°ตะวันตก
6 mph
270°ตะวันตก
7 mph
190°ใต้
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
86%
54%
52%
53%
55%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
90%
52%
36%
0%
0%
10%
10%
ฝนตก
0.65 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: พ. 26 เม.ย. 2560, 9:25 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด