The Time Now > เกาหลีใต้ > โซล > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โซล, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 01 กันยายน 2558 4:54:58 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8195 กิโลเมตรจาก โซล
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
83.91°F
59°F
9.94 mph 80° ตะวันออก
43%
29.8 "Hg
อ. 01 ก.ย. 2558, 4:00 หลังเที่ยง GMT+09:00

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:00 AM
7:03 PM
13:3
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:59 PM
7:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อ. 01 ก.ย. 2558, 3:30 หลังเที่ยง GMT+09:00
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
68°F
66°F
79°F
70°F
68°F
72°F
81°F
ระดับที่สบาย
73°F
68°F
66°F
82°F
68°F
68°F
70°F
82°F
จุดน้ำค้าง
66°F
63°F
64°F
66°F
66°F
64°F
66°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
83°ตะวันออก
4 mph
106°ตะวันออก
7 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
1 mph
180°ใต้
2 mph
188°ใต้
3 mph
189°ใต้
6 mph
279°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
3
1
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
85%
91%
63%
86%
92%
85%
62%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
66%
100%
79%
37%
21%
5%
5%
10%
ฝนตก
0.35 นิ้ว
0.51 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.09 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อ. 01 ก.ย. 2558, 4:32 หลังเที่ยง GMT+09:00
 
 
พ. 02 ก.ย.
พฤ. 03 ก.ย.
ศ. 04 ก.ย.
ส. 05 ก.ย.
อา. 06 ก.ย.
จ. 07 ก.ย.
อ. 08 ก.ย.
พ. 09 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
81°F
82°F
75°F
79°F
81°F
82°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
63°F
61°F
59°F
63°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
75°F
79°F
81°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
66°F
66°F
64°F
64°F
59°F
57°F
55°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
173°ใต้
6 mph
253°ตะวันตก
5 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
82°ตะวันออก
5 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
66%
58%
72%
53%
47%
44%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
100%
10%
10%
26%
21%
0%
0%
0%
ฝนตก
1.08 นิ้ว
-
-
0.11 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 10 ก.ย.
ศ. 11 ก.ย.
ส. 12 ก.ย.
อา. 13 ก.ย.
จ. 14 ก.ย.
อ. 15 ก.ย.
พ. 16 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
61°F
61°F
61°F
63°F
63°F
61°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
57°F
55°F
55°F
57°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
270°ตะวันตก
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
13 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
1
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
57%
55%
50%
47%
53%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
10%
10%
10%
10%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อ. 01 ก.ย. 2558, 3:30 หลังเที่ยง GMT+09:00