The Time Now > เกาหลีใต้ > โซล > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

โซล, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 12:50:25 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Seoul / Kimp'O International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
8195 กิโลเมตรจาก โซล
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
44.6°F
8.7 mph 70° ตะวันออก
40%
30.12 "Hg
อ. 25 ก.ย. 2561, 12:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:20 AM
6:27 PM
12:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:19 PM
5:08 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 9:26 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
64°F
57°F
63°F
72°F
63°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
64°F
57°F
63°F
77°F
63°F
54°F
52°F
จุดน้ำค้าง
41°F
46°F
48°F
50°F
48°F
45°F
46°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
71°ตะวันออก
4 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
75°ตะวันออก
4 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
73°ตะวันออก
6 mph
84°ตะวันออก
4 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
51%
72%
63%
42%
53%
76%
80%
ทัศนวิสัย
36 ไมล์
17 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
21 ไมล์
15 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
2%
7%
6%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
73°F
73°F
75°F
75°F
72°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
54°F
54°F
54°F
54°F
57°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
41°F
48°F
46°F
48°F
50°F
48°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
54°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
75°ตะวันออก
7 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
105°ตะวันออก
6 mph
93°ตะวันออก
7 mph
269°ตะวันตก
2 mph
10°เหนือ
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
2
2
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
32%
43%
39%
43%
43%
40%
43%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
2%
4%
6%
5%
55%
34%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.14 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
72°F
72°F
73°F
73°F
75°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
70°F
จุดน้ำค้าง
46°F
48°F
52°F
50°F
52°F
50°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
170°ใต้
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
350°เหนือ
2 mph
270°ตะวันตก
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
290°ตะวันตก
15 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
3
3
1
4
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
45%
51%
43%
49%
42%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
50%
48%
5%
4%
5%
6%
54%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.57 นิ้ว
-
-
-
-
0.17 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ โซล

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 9:26 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด