The Time Now > เกาหลีใต้ > Reisui > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Reisui, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 11 สิงหาคม 2563 11:00:30 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Sach'On Ab

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
8314 กิโลเมตรจาก Reisui
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
97.14°F
77°F
11.18 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
75%
29.87 "Hg
อ. 11 ส.ค. 2563, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:45 AM
7:22 PM
13:37
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:05 PM
11:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Reisui

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 4:34 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
81°F
77°F
75°F
75°F
81°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
84°F
88°F
79°F
75°F
73°F
86°F
79°F
77°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
196°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
200°ใต้
7 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
83%
91%
95%
96%
86%
92%
94%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
18%
28%
34%
59%
68%
62%
47%
54%
ฝนตก
-
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Reisui

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
82°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
90°F
90°F
90°F
91°F
95°F
97°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
81°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
200°ใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
88%
82%
82%
80%
96%
73%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
48%
88%
51%
63%
8%
99%
6%
3%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.45 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
0.31 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 19 ส.ค.
พฤ. 20 ส.ค.
ศ. 21 ส.ค.
ส. 22 ส.ค.
อา. 23 ส.ค.
จ. 24 ส.ค.
อ. 25 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
77°F
ระดับที่สบาย
97°F
93°F
93°F
97°F
97°F
102°F
100°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
72°F
77°F
77°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
8 mph
200°ใต้
11 mph
190°ใต้
11 mph
200°ใต้
10 mph
190°ใต้
7 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
67%
65%
78%
79%
83%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
3%
4%
4%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Reisui

อัพเดทล่าสุด: อ. 11 ส.ค. 2563, 4:34 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด