The Time Now > เกาหลีใต้ > ปูซาน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ปูซาน, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 17 ตุลาคม 2560 10:22:13 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pusan / Kimhae International Airport

เมฆมากเป็นบางส่วน. อ่อน.
ระยะทาง
8371 กิโลเมตรจาก ปูซาน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
53.6°F
12.43 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
64%
30.21 "Hg
อ. 17 ต.ค. 2560, 9:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:30 AM
5:47 PM
11:17
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:40 AM
4:36 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ปูซาน

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 9:08 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
64°F
66°F
64°F
63°F
63°F
68°F
66°F
ระดับที่สบาย
64°F
64°F
66°F
64°F
63°F
63°F
68°F
66°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
55°F
57°F
57°F
59°F
57°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
25 mph
58°ตะวันออกเฉียงเหนือ
28 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
30 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
25 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
42°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
27 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
24 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
6
6
6
6
6
6
6
6
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
75%
68%
75%
81%
84%
67%
74%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
21%
10%
10%
19%
10%
10%
10%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ปูซาน

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 5:18 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พ. 18 ต.ค.
พฤ. 19 ต.ค.
ศ. 20 ต.ค.
ส. 21 ต.ค.
อา. 22 ต.ค.
จ. 23 ต.ค.
อ. 24 ต.ค.
พ. 25 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
68°F
68°F
68°F
66°F
66°F
68°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
63°F
61°F
57°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
64°F
68°F
66°F
68°F
64°F
66°F
68°F
70°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
55°F
57°F
57°F
48°F
46°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
30 mph
55°ตะวันออกเฉียงเหนือ
29 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
25 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
32 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
37 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
20°เหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
6
6
6
7
7
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
70%
65%
70%
76%
58%
52%
38%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
52%
35%
27%
17%
24%
6%
4%
3%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 26 ต.ค.
ศ. 27 ต.ค.
ส. 28 ต.ค.
อา. 29 ต.ค.
จ. 30 ต.ค.
อ. 31 ต.ค.
พ. 01 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
68°F
70°F
68°F
68°F
68°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
55°F
55°F
57°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
70°F
68°F
68°F
68°F
73°F
จุดน้ำค้าง
43°F
52°F
54°F
54°F
48°F
43°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
70°ตะวันออก
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
80°ตะวันออก
6 mph
350°เหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
350°เหนือ
22 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
2
4
5
6
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
60%
61%
74%
44%
40%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
42%
56%
4%
3%
35%
ฝนตก
-
-
0.04 นิ้ว
0.87 นิ้ว
-
-
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ปูซาน

อัพเดทล่าสุด: อ. 17 ต.ค. 2560, 9:08 หลังเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด