The Time Now > เกาหลีใต้ > ปูซาน > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ปูซาน, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 21 สิงหาคม 2560 9:55:03 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pusan / Kimhae International Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
8371 กิโลเมตรจาก ปูซาน
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
86°F
99.37°F
78.8°F
8.7 mph 180° ใต้
79%
29.8 "Hg
3.73 ไมล์
จ. 21 ส.ค. 2560, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:46 AM
7:07 PM
13:21
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:48 AM
6:00 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ปูซาน

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
81°F
81°F
81°F
84°F
82°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
88°F
86°F
97°F
93°F
91°F
88°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
200°ใต้
10 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
246°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
88%
90%
90%
79%
89%
91%
90%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
39%
29%
33%
48%
52%
39%
28%
21%
ฝนตก
0.24 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ปูซาน

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 5:20 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
จ. 21 ส.ค.
อ. 22 ส.ค.
พ. 23 ส.ค.
พฤ. 24 ส.ค.
ศ. 25 ส.ค.
ส. 26 ส.ค.
อา. 27 ส.ค.
จ. 28 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
84°F
86°F
86°F
84°F
88°F
86°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
82°F
81°F
77°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
95°F
99°F
100°F
91°F
84°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
77°F
77°F
79°F
81°F
75°F
55°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
190°ใต้
14 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
250°ตะวันตก
6 mph
200°ใต้
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
81%
84%
86%
75%
23%
49%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
67%
55%
42%
37%
38%
50%
38%
52%
ฝนตก
0.42 นิ้ว
0.21 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.1 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 29 ส.ค.
พ. 30 ส.ค.
พฤ. 31 ส.ค.
ศ. 01 ก.ย.
ส. 02 ก.ย.
อา. 03 ก.ย.
จ. 04 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
84°F
84°F
82°F
81°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
82°F
88°F
93°F
91°F
86°F
88°F
86°F
จุดน้ำค้าง
64°F
68°F
75°F
72°F
68°F
68°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
160°ใต้
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
10°เหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
18 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
3
3
5
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
64%
84%
86%
75%
80%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
53%
43%
55%
51%
48%
32%
30%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.54 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ปูซาน

อัพเดทล่าสุด: จ. 21 ส.ค. 2560, 9:16 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด