The Time Now > เกาหลีใต้ > Moppo > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Moppo, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 2:43:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Muan Int'l Airport

เมฆมากเป็นส่วนมาก. อ่อน.
ระยะทาง
8242 กิโลเมตรจาก Moppo
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
73.76°F
73.4°F
6.84 mph 150° ตะวันออกเฉียงใต้
94%
29.53 "Hg
3.73 ไมล์
จ. 06 ก.ค. 2563, 2:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:26 AM
7:51 PM
14:25
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:07 PM
5:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Moppo

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:30 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
72°F
70°F
73°F
77°F
72°F
70°F
73°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
66°F
70°F
79°F
70°F
64°F
72°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
184°ใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
251°ตะวันตก
4 mph
285°ตะวันตก
8 mph
261°ตะวันตก
4 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
1
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
94%
95%
90%
80%
91%
96%
85%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
50%
30%
11%
9%
5%
6%
7%
5%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Moppo

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
79°F
81°F
81°F
75°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
68°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
73°F
79°F
79°F
84°F
82°F
72°F
86°F
77°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
68°F
70°F
72°F
70°F
77°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
139°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
268°ตะวันตก
7 mph
303°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
160°ใต้
12 mph
112°ตะวันออก
16 mph
198°ใต้
13 mph
170°ใต้
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
2
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
82%
75%
73%
79%
91%
92%
95%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
57%
6%
4%
3%
76%
80%
56%
74%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
-
-
0.13 นิ้ว
0.93 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.39 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
84°F
82°F
82°F
82°F
84°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
73°F
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
200°ใต้
19 mph
190°ใต้
14 mph
190°ใต้
16 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
94%
94%
95%
96%
96%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
41%
85%
71%
73%
54%
6%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.46 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.31 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Moppo

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:30 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด