The Time Now > เกาหลีใต้ > Hwaseong > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hwaseong, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 9:17:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Osan Ab

หมอก. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
8197 กิโลเมตรจาก Hwaseong
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
37.08°F
41°F
5.59 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
100%
30.18 "Hg
3 ไมล์
อ. 12 พ.ย. 2562, 8:58 ก่อนเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:06 AM
5:25 PM
10:19
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:01 PM
5:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hwaseong

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
57°F
45°F
39°F
43°F
57°F
45°F
32°F
ระดับที่สบาย
41°F
57°F
43°F
37°F
41°F
55°F
41°F
25°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
41°F
37°F
37°F
45°F
32°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
166°ใต้
4 mph
278°ตะวันตก
3 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
164°ใต้
11 mph
223°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
1
1
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
50%
84%
91%
80%
63%
61%
62%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
21 ไมล์
17 ไมล์
15 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
2%
0%
4%
57%
54%
32%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hwaseong

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
อ. 12 พ.ย.
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
39°F
55°F
50°F
59°F
55°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
39°F
39°F
27°F
28°F
34°F
48°F
39°F
34°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
30°F
50°F
46°F
59°F
54°F
39°F
จุดน้ำค้าง
39°F
45°F
16°F
43°F
34°F
50°F
12°F
-0°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
92°ตะวันออก
2 mph
10°เหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
3
2
3
1
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
56%
64%
44%
66%
57%
75%
17%
14%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
70%
4%
56%
48%
79%
3%
2%
ฝนตก
-
0.17 นิ้ว
-
0.09 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.33 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
52°F
54°F
48°F
46°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
41°F
43°F
43°F
32°F
30°F
32°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
48°F
52°F
41°F
39°F
39°F
จุดน้ำค้าง
1°F
32°F
46°F
52°F
36°F
28°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
1 mph
20°เหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
5 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
11%
38%
84%
90%
61%
47%
32%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
95%
62%
62%
4%
4%
ฝนตก
-
-
1.59 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hwaseong

อัพเดทล่าสุด: อ. 12 พ.ย. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด