The Time Now > เกาหลีใต้ > Hoko > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Hoko, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 30 กันยายน 2563 3:42:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Taegu Ab

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
8360 กิโลเมตรจาก Hoko
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.7°F
55.4°F
1.86 mph 130° ตะวันออกเฉียงใต้
50%
29.8 "Hg
10 ไมล์
พ. 30 ก.ย. 2563, 3:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:16 AM
6:08 PM
11:52
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:15 PM
3:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Hoko

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 3:19 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
61°F
59°F
72°F
66°F
63°F
63°F
75°F
ระดับที่สบาย
66°F
61°F
59°F
75°F
66°F
63°F
63°F
77°F
จุดน้ำค้าง
57°F
55°F
57°F
59°F
59°F
57°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
20°เหนือ
7 mph
72°ตะวันออก
4 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
3
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
85%
91%
63%
80%
85%
91%
55%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
1%
2%
3%
10%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Hoko

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 12:22 หลังเที่ยง GMT+9
 
 
พ. 30 ก.ย.
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
72°F
77°F
75°F
75°F
68°F
68°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
61°F
64°F
61°F
54°F
50°F
52°F
ระดับที่สบาย
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
66°F
68°F
68°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
59°F
57°F
52°F
43°F
41°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
257°ตะวันตก
9 mph
281°ตะวันตก
9 mph
281°ตะวันตก
2 mph
10°เหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
59%
63%
58%
57%
48%
41%
37%
47%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 08 ต.ค.
ศ. 09 ต.ค.
ส. 10 ต.ค.
อา. 11 ต.ค.
จ. 12 ต.ค.
อ. 13 ต.ค.
พ. 14 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
68°F
70°F
63°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
59°F
57°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
68°F
68°F
63°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
52°F
55°F
57°F
59°F
46°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
250°ตะวันตก
14 mph
260°ตะวันตก
15 mph
270°ตะวันตก
7 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
65%
68%
72%
55%
44%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
6%
60%
61%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Hoko

อัพเดทล่าสุด: พ. 30 ก.ย. 2563, 9:25 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด