The Time Now > เกาหลีใต้ > Cheju > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cheju, เกาหลีใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กันยายน 2562 3:08:00 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cheju International Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
8283 กิโลเมตรจาก Cheju
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.05°F
68°F
24.85 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
78%
29.92 "Hg
ศ. 20 ก.ย. 2562, 2:00 หลังเที่ยง GMT+9

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
6:35 PM
12:16
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:37 PM
10:34 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cheju

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 9:20 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
70°F
66°F
66°F
68°F
68°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
75°F
72°F
66°F
66°F
68°F
68°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
63°F
63°F
64°F
66°F
66°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
69°ตะวันออก
17 mph
80°ตะวันออก
17 mph
80°ตะวันออก
26 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
30 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
23 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
29 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
31 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
6
6
6
6
7
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
74%
91%
88%
92%
91%
91%
93%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
10%
50%
64%
63%
61%
62%
61%
ฝนตก
-
-
0.24 นิ้ว
0.28 นิ้ว
1.36 นิ้ว
1.99 นิ้ว
1.69 นิ้ว
2.61 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cheju

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 11:14 ก่อนเที่ยง GMT+9
 
 
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
68°F
70°F
68°F
70°F
70°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
63°F
59°F
64°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
75°F
68°F
68°F
68°F
68°F
72°F
73°F
72°F
จุดน้ำค้าง
61°F
64°F
63°F
57°F
59°F
63°F
66°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
74°ตะวันออก
30 mph
59°ตะวันออกเฉียงเหนือ
29 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
83°ตะวันออก
11 mph
77°ตะวันออก
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
6
6
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
91%
85%
71%
70%
79%
81%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
99%
99%
65%
5%
5%
46%
58%
ฝนตก
-
3.94 นิ้ว
8.83 นิ้ว
0.1 นิ้ว
-
-
0.03 นิ้ว
0.15 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
ศ. 04 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
73°F
73°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
70°F
68°F
61°F
59°F
57°F
57°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
80°ตะวันออก
9 mph
90°ตะวันออก
7 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
2
1
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
83%
63%
60%
54%
54%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
63%
53%
4%
4%
5%
6%
58%
ฝนตก
0.16 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
-
-
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cheju

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 9:20 ก่อนเที่ยง GMT+9

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด