The Time Now > แอฟริกาใต้ > Witbank > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Witbank, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 7:55:53 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Pretoria Irene

ฝนเบาๆ. ครึ้มฝน. อ่อน.
ระยะทาง
2646 กิโลเมตรจาก Witbank
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
59°F
1.86 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
88%
30.15 "Hg
4.97 ไมล์
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 6:13 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:03 AM
6:44 PM
13:41
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:38 PM
1:28 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Witbank

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 2:17 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
54°F
55°F
63°F
57°F
57°F
57°F
66°F
ระดับที่สบาย
55°F
54°F
54°F
63°F
57°F
55°F
55°F
66°F
จุดน้ำค้าง
54°F
52°F
54°F
55°F
54°F
54°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
172°ใต้
3 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
264°ตะวันตก
7 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
9°เหนือ
9 mph
353°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
3
1
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
86%
92%
98%
78%
92%
89%
96%
75%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
69%
56%
50%
47%
43%
41%
64%
42%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Witbank

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
66°F
66°F
72°F
77°F
77°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
57°F
59°F
57°F
55°F
59°F
61°F
59°F
ระดับที่สบาย
63°F
63°F
64°F
75°F
77°F
77°F
82°F
81°F
จุดน้ำค้าง
55°F
57°F
59°F
55°F
45°F
54°F
64°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
18°เหนือ
11 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
280°ตะวันตก
13 mph
290°ตะวันตก
14 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
83%
81%
62%
33%
43%
57%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
63%
85%
99%
59%
4%
42%
47%
75%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
0.33 นิ้ว
1.43 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
90°F
91°F
90°F
88°F
90°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
86°F
97°F
95°F
90°F
88°F
91°F
102°F
จุดน้ำค้าง
61°F
72°F
66°F
59°F
61°F
64°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
20 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
350°เหนือ
6 mph
280°ตะวันตก
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
5
3
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
54%
46%
35%
41%
45%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
50%
54%
48%
70%
62%
58%
72%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.43 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Witbank

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 2:17 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด