The Time Now > แอฟริกาใต้ > Witbank > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Witbank, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 22 กรกฎาคม 2561 7:56:17 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
O.R. Tambo International Airport

โปร่ง. เย็นสดชื่น.
ระยะทาง
2646 กิโลเมตรจาก Witbank
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
55.4°F
52.93°F
33.8°F
8.7 mph 350° เหนือ
44%
30.54 "Hg
10 ไมล์
อา. 22 ก.ค. 2561, 7:30 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:46 AM
5:32 PM
10:46
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:30 PM
2:06 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Witbank

อัพเดทล่าสุด: อา. 22 ก.ค. 2561, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
36°F
46°F
64°F
46°F
34°F
32°F
66°F
ระดับที่สบาย
43°F
34°F
45°F
64°F
43°F
34°F
30°F
66°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
36°F
32°F
32°F
30°F
32°F
28°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
20°เหนือ
4 mph
94°ตะวันออก
6 mph
19°เหนือ
5 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
343°เหนือ
4 mph
200°ใต้
4 mph
268°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
2
2
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
84%
68%
29%
57%
82%
95%
22%
ทัศนวิสัย
24 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
36 ไมล์
23 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
41 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Witbank

อัพเดทล่าสุด: อา. 22 ก.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 23 ก.ค.
อ. 24 ก.ค.
พ. 25 ก.ค.
พฤ. 26 ก.ค.
ศ. 27 ก.ค.
ส. 28 ก.ค.
อา. 29 ก.ค.
จ. 30 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
66°F
68°F
70°F
66°F
73°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
32°F
36°F
36°F
37°F
50°F
52°F
54°F
ระดับที่สบาย
61°F
63°F
64°F
66°F
64°F
73°F
75°F
73°F
จุดน้ำค้าง
32°F
28°F
23°F
21°F
25°F
25°F
30°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
94°ตะวันออก
4 mph
270°ตะวันตก
6 mph
275°ตะวันตก
5 mph
257°ตะวันตก
9 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
290°ตะวันตก
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
26%
18%
17%
22%
15%
19%
16%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
2%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 31 ก.ค.
พ. 01 ส.ค.
พฤ. 02 ส.ค.
ศ. 03 ส.ค.
ส. 04 ส.ค.
อา. 05 ส.ค.
จ. 06 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
81°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
52°F
52°F
54°F
52°F
54°F
50°F
43°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
75°F
77°F
79°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
25°F
34°F
32°F
39°F
57°F
45°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
290°ตะวันตก
17 mph
270°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
ไม่มีลม
21 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
4
5
1
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
22%
20%
29%
51%
36%
28%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
3%
4%
40%
42%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Witbank

อัพเดทล่าสุด: อา. 22 ก.ค. 2561, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด