The Time Now > แอฟริกาใต้ > Vereeniging > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Vereeniging, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 20 พฤศจิกายน 2560 7:21:21 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Johannesburg / Rand

แดดออก. อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
2619 กิโลเมตรจาก Vereeniging
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.04°F
48.2°F
11.18 mph 350° เหนือ
36%
30.18 "Hg
10 ไมล์
จ. 20 พ.ย. 2560, 6:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:08 AM
6:39 PM
13:31
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:37 AM
8:21 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Vereeniging

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 2:04 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
61°F
77°F
86°F
72°F
59°F
75°F
81°F
ระดับที่สบาย
75°F
61°F
77°F
82°F
75°F
59°F
77°F
79°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
41°F
37°F
43°F
46°F
45°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
338°เหนือ
11 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
294°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
280°ตะวันตก
9 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
58%
27%
18%
34%
63%
34%
27%
ทัศนวิสัย
37 ไมล์
27 ไมล์
38 ไมล์
43 ไมล์
34 ไมล์
16 ไมล์
25 ไมล์
41 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Vereeniging

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อ. 21 พ.ย.
พ. 22 พ.ย.
พฤ. 23 พ.ย.
ศ. 24 พ.ย.
ส. 25 พ.ย.
อา. 26 พ.ย.
จ. 27 พ.ย.
อ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
81°F
82°F
77°F
84°F
86°F
86°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
55°F
57°F
55°F
55°F
57°F
55°F
ระดับที่สบาย
81°F
77°F
79°F
77°F
79°F
82°F
82°F
77°F
จุดน้ำค้าง
37°F
43°F
39°F
41°F
28°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
280°ตะวันตก
11 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
262°ตะวันตก
19 mph
290°ตะวันตก
16 mph
280°ตะวันตก
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
5
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
29%
23%
30%
14%
16%
15%
37%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
5%
33%
42%
45%
6%
6%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 29 พ.ย.
พฤ. 30 พ.ย.
ศ. 01 ธ.ค.
ส. 02 ธ.ค.
อา. 03 ธ.ค.
จ. 04 ธ.ค.
อ. 05 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
86°F
90°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
84°F
88°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
39°F
43°F
41°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
290°ตะวันตก
19 mph
260°ตะวันตก
12 mph
290°ตะวันตก
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
340°เหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
4
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
23%
8%
16%
31%
30%
26%
30%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
6%
32%
35%
33%
4%
35%
ฝนตก
-
-
0.01 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Vereeniging

อัพเดทล่าสุด: จ. 20 พ.ย. 2560, 2:04 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด