The Time Now > แอฟริกาใต้ > Soweto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Soweto, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2561 6:55:42 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lanseria Civ / Mil

เมฆกระจาย. ร้อน.
ระยะทาง
2597 กิโลเมตรจาก Soweto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
89.6°F
85.91°F
42.8°F
9.94 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
20%
30.09 "Hg
ส. 17 พ.ย. 2561, 6:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:10 AM
6:36 PM
13:26
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
1:17 PM
1:35 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Soweto

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
66°F
79°F
88°F
73°F
64°F
72°F
81°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
77°F
84°F
75°F
64°F
75°F
79°F
จุดน้ำค้าง
36°F
41°F
39°F
36°F
43°F
50°F
54°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
351°เหนือ
10 mph
3°เหนือ
9 mph
345°เหนือ
9 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
3°เหนือ
14 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
24%
41%
24%
16%
34%
61%
55%
34%
ทัศนวิสัย
37 ไมล์
31 ไมล์
37 ไมล์
47 ไมล์
3 ไมล์
12 ไมล์
16 ไมล์
35 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
5%
9%
38%
8%
28%
11%
ฝนตก
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Soweto

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
81°F
82°F
84°F
84°F
81°F
81°F
79°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
63°F
63°F
55°F
59°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
81°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
37°F
50°F
50°F
32°F
36°F
46°F
48°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
173°ใต้
16 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
340°เหนือ
19 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
3
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
17%
36%
33%
17%
19%
31%
32%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
39%
62%
50%
4%
4%
57%
46%
38%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
-
0.95 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.16 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
พฤ. 29 พ.ย.
ศ. 30 พ.ย.
ส. 01 ธ.ค.
อา. 02 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
88°F
90°F
88°F
84°F
82°F
จุดน้ำค้าง
48°F
25°F
64°F
70°F
66°F
59°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
260°ตะวันตก
15 mph
10°เหนือ
12 mph
340°เหนือ
14 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
270°ตะวันตก
18 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
10%
52%
59%
52%
40%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
39%
6%
56%
49%
52%
46%
38%
ฝนตก
0.9 นิ้ว
-
0.9 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.48 นิ้ว
0.21 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Soweto

อัพเดทล่าสุด: ส. 17 พ.ย. 2561, 2:15 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด