The Time Now > แอฟริกาใต้ > Soweto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Soweto, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 16 มกราคม 2561 5:42:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Vereeniging

อบอุ่นสบาย.
ระยะทาง
2597 กิโลเมตรจาก Soweto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
82.4°F
81.21°F
51.8°F
7.46 mph 350° เหนือ
35%
30.12 "Hg
อ. 16 ม.ค. 2561, 5:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:30 AM
7:05 PM
13:35
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:51 AM
6:38 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Soweto

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 2:05 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
61°F
61°F
90°F
72°F
64°F
73°F
90°F
ระดับที่สบาย
77°F
61°F
61°F
86°F
77°F
64°F
77°F
86°F
จุดน้ำค้าง
45°F
50°F
52°F
45°F
50°F
50°F
52°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
101°ตะวันออก
4 mph
76°ตะวันออก
7 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
14°เหนือ
6 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
1
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
35%
67%
70%
22%
48%
63%
47%
20%
ทัศนวิสัย
34 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
42 ไมล์
37 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
42 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
9%
7%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Soweto

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 4:14 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 17 ม.ค.
พฤ. 18 ม.ค.
ศ. 19 ม.ค.
ส. 20 ม.ค.
อา. 21 ม.ค.
จ. 22 ม.ค.
อ. 23 ม.ค.
พ. 24 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
86°F
86°F
82°F
82°F
84°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
61°F
61°F
61°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
82°F
82°F
81°F
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
43°F
43°F
46°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
271°ตะวันตก
6 mph
258°ตะวันตก
9 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
290°ตะวันตก
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
26%
24%
24%
23%
31%
31%
28%
35%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
3
ต่ำ
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
12%
13%
39%
27%
41%
33%
50%
ฝนตก
-
0.17 นิ้ว
-
0.23 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.41 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 25 ม.ค.
ศ. 26 ม.ค.
ส. 27 ม.ค.
อา. 28 ม.ค.
จ. 29 ม.ค.
อ. 30 ม.ค.
พ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
77°F
73°F
72°F
72°F
73°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
57°F
57°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
73°F
75°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
32°F
50°F
64°F
54°F
46°F
52°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
190°ใต้
15 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
280°ตะวันตก
10 mph
270°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
42%
78%
53%
41%
50%
34%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
49%
52%
48%
45%
51%
5%
ฝนตก
0.69 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.31 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Soweto

อัพเดทล่าสุด: อ. 16 ม.ค. 2561, 2:05 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด