The Time Now > แอฟริกาใต้ > Port Elizabeth > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Port Elizabeth, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 9:39:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Port Elizabeth Airport

เมฆต่ำ. อ่อน.
ระยะทาง
2876 กิโลเมตรจาก Port Elizabeth
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
62.6°F
22.99 mph 80° ตะวันออก
83%
29.98 "Hg
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:59 AM
7:22 PM
14:23
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:45 PM
5:06 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Port Elizabeth

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
70°F
64°F
77°F
73°F
66°F
59°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
72°F
64°F
79°F
75°F
66°F
59°F
63°F
จุดน้ำค้าง
64°F
64°F
63°F
63°F
63°F
59°F
55°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
29 mph
93°ตะวันออก
17 mph
79°ตะวันออก
4 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
25 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
249°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
6
4
2
5
6
4
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
80%
96%
62%
67%
79%
86%
66%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
4%
4%
7%
11%
7%
62%
67%
48%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Port Elizabeth

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
68°F
70°F
81°F
75°F
75°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
64°F
59°F
57°F
61°F
63°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
68°F
75°F
81°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
64°F
63°F
48°F
54°F
61°F
57°F
57°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
27 mph
84°ตะวันออก
24 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
26 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
173°ใต้
19 mph
79°ตะวันออก
12 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
6
6
6
4
5
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
50%
56%
54%
57%
58%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
69%
87%
41%
3%
6%
5%
6%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
73°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
64°F
64°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
75°F
จุดน้ำค้าง
68°F
63°F
63°F
61°F
66°F
68°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
200°ใต้
17 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
180°ใต้
18 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
68%
75%
69%
84%
86%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
71%
58%
7%
5%
6%
8%
8%
ฝนตก
0.05 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Port Elizabeth

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด