The Time Now > แอฟริกาใต้ > Newcastle > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Newcastle, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 08 ธันวาคม 2562 12:18:15 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ermelo Airport

เย็น.
ระยะทาง
2761 กิโลเมตรจาก Newcastle
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
59°F
7.46 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
94%
30.07 "Hg
อา. 08 ธ.ค. 2562, 11:57 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
4:56 AM
6:47 PM
13:51
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:20 PM
2:27 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Newcastle

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันอาทิตย์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
70°F
61°F
55°F
57°F
59°F
57°F
54°F
57°F
ระดับที่สบาย
72°F
61°F
54°F
57°F
59°F
55°F
54°F
57°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
54°F
55°F
57°F
55°F
54°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
107°ตะวันออก
4 mph
101°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
93%
97%
94%
93%
94%
97%
94%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
72%
79%
73%
76%
75%
68%
68%
69%
ฝนตก
0.33 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.42 นิ้ว
0.63 นิ้ว
0.27 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Newcastle

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
59°F
61°F
75°F
70°F
77°F
86°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
54°F
54°F
54°F
50°F
63°F
59°F
ระดับที่สบาย
68°F
57°F
59°F
77°F
68°F
77°F
84°F
75°F
จุดน้ำค้าง
61°F
55°F
57°F
57°F
54°F
55°F
52°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
291°ตะวันตก
9 mph
163°ใต้
6 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
24 mph
280°ตะวันตก
19 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
3
2
6
5
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
93%
92%
57%
61%
52%
32%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
99%
99%
65%
70%
51%
6%
3%
ฝนตก
0.69 นิ้ว
1.36 นิ้ว
1.21 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
82°F
82°F
82°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
81°F
86°F
82°F
95°F
86°F
จุดน้ำค้าง
45°F
54°F
48°F
72°F
50°F
73°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
14 mph
260°ตะวันตก
10 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
260°ตะวันตก
7 mph
80°ตะวันออก
5 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
4
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
28%
38%
30%
72%
33%
68%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
5%
9%
65%
54%
67%
58%
ฝนตก
-
-
-
0.12 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.09 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Newcastle

อัพเดทล่าสุด: อา. 08 ธ.ค. 2562, 8:17 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด