The Time Now > แอฟริกาใต้ > Klerksdorp > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Klerksdorp, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 6:04:34 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Vereeniging

อ่อน.
ระยะทาง
2568 กิโลเมตรจาก Klerksdorp
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.7°F
53.6°F
5.59 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
47%
30.18 "Hg
ส. 27 ก.พ. 2564, 5:00 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:05 AM
6:46 PM
12:41
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:15 PM
5:55 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Klerksdorp

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
57°F
66°F
77°F
59°F
55°F
64°F
77°F
ระดับที่สบาย
63°F
55°F
66°F
77°F
59°F
54°F
64°F
77°F
จุดน้ำค้าง
55°F
54°F
57°F
57°F
54°F
52°F
54°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
13°เหนือ
6 mph
18°เหนือ
6 mph
73°ตะวันออก
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
81°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
87%
73%
51%
79%
88%
70%
37%
ทัศนวิสัย
13 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
3 ไมล์
8 ไมล์
10 ไมล์
30 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
5%
10%
7%
5%
7%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Klerksdorp

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
81°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
54°F
54°F
54°F
55°F
63°F
61°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
79°F
81°F
81°F
84°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
57°F
50°F
50°F
52°F
52°F
48°F
52°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
177°ใต้
6 mph
155°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
160°ใต้
11 mph
250°ตะวันตก
11 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
41%
38%
36%
35%
27%
31%
16%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
2%
2%
2%
4%
6%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
61°F
61°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
91°F
84°F
86°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
34°F
43°F
64°F
46°F
54°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
200°ใต้
6 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
32 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
2
3
7
4
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
21%
46%
24%
32%
36%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
59%
39%
6%
40%
79%
ฝนตก
-
-
0.23 นิ้ว
0 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.3 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Klerksdorp

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด