The Time Now > แอฟริกาใต้ > George > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

George, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 10:11:31 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
George Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
2764 กิโลเมตรจาก George
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
74.61°F
60.8°F
6.84 mph 280° ตะวันตก
69%
30.04 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:47 AM
7:38 PM
13:51
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:49 AM
9:59 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ George

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
63°F
59°F
59°F
73°F
64°F
63°F
72°F
ระดับที่สบาย
66°F
63°F
59°F
57°F
77°F
64°F
63°F
73°F
จุดน้ำค้าง
63°F
59°F
57°F
57°F
59°F
63°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
169°ใต้
5 mph
138°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
99°ตะวันออก
8 mph
105°ตะวันออก
15 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
106°ตะวันออก
4 mph
277°ตะวันตก
9 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
3
4
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
92%
96%
97%
61%
92%
94%
72%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
5%
10%
2%
1%
2%
1%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ George

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
73°F
75°F
72°F
79°F
81°F
73°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
59°F
61°F
61°F
63°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
66°F
75°F
72°F
72°F
79°F
84°F
72°F
68°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
64°F
63°F
66°F
70°F
66°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
185°ใต้
14 mph
118°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
195°ใต้
9 mph
161°ใต้
6 mph
170°ใต้
5 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
4
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
64%
78%
77%
71%
70%
82%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
2%
51%
52%
4%
51%
46%
41%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
70°F
68°F
70°F
70°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
61°F
61°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
73°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
59°F
54°F
59°F
64°F
59°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
190°ใต้
7 mph
190°ใต้
12 mph
190°ใต้
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
110°ตะวันออก
17 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
78%
65%
75%
92%
78%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
60%
58%
52%
51%
64%
63%
6%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ George

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด