The Time Now > แอฟริกาใต้ > Cape Town > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cape Town, แอฟริกาใต้ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 9:36:36 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cape Town International Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2633 กิโลเมตรจาก Cape Town
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
68°F
68°F
62.6°F
9.94 mph 190° ใต้
83%
29.98 "Hg
จ. 19 ก.พ. 2561, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:24 AM
7:36 PM
13:12
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:37 AM
9:17 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cape Town

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 8:08 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
66°F
63°F
63°F
72°F
64°F
64°F
63°F
ระดับที่สบาย
75°F
66°F
63°F
63°F
73°F
64°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
59°F
61°F
61°F
59°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
191°ใต้
16 mph
163°ใต้
10 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
165°ใต้
24 mph
176°ใต้
24 mph
162°ใต้
17 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
153°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
4
6
6
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
63%
81%
89%
90%
69%
81%
82%
90%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
14 ไมล์
10 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cape Town

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
72°F
75°F
79°F
72°F
64°F
66°F
72°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
63°F
64°F
57°F
61°F
61°F
ระดับที่สบาย
75°F
73°F
75°F
79°F
72°F
63°F
64°F
75°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
61°F
64°F
63°F
57°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
182°ใต้
24 mph
165°ใต้
23 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
163°ใต้
14 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
160°ใต้
14 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
6
6
4
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
71%
63%
63%
75%
83%
57%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
19%
0%
20%
13%
15%
34%
47%
5%
ฝนตก
0 นิ้ว
-
-
-
-
0.16 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
79°F
72°F
77°F
77°F
77°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
64°F
64°F
66°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
79°F
81°F
73°F
79°F
79°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
50°F
54°F
61°F
55°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
180°ใต้
12 mph
170°ใต้
22 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
16 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
18 mph
160°ใต้
33 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
28 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
6
4
5
7
6
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
54%
70%
71%
85%
79%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
4%
2%
6%
5%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cape Town

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 8:08 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด