The Time Now > โซมาเลีย > Mogadishu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mogadishu, โซมาเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 20 มีนาคม 2561 6:53:20 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Manda Bay

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
3139 กิโลเมตรจาก Mogadishu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
81.9°F
91.71°F
79.3°F
8.7 mph 70° ตะวันออก
92%
29.83 "Hg
อ. 20 มี.ค. 2561, 5:56 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:03 AM
6:09 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:15 AM
8:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mogadishu

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
82°F
79°F
79°F
86°F
82°F
81°F
82°F
86°F
ระดับที่สบาย
88°F
84°F
84°F
95°F
90°F
86°F
91°F
95°F
จุดน้ำค้าง
75°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
83°ตะวันออก
11 mph
86°ตะวันออก
10 mph
81°ตะวันออก
13 mph
109°ตะวันออก
9 mph
107°ตะวันออก
7 mph
103°ตะวันออก
9 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
132°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
84%
84%
66%
80%
83%
76%
67%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
6%
5%
3%
6%
8%
8%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mogadishu

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 5:14 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 21 มี.ค.
พฤ. 22 มี.ค.
ศ. 23 มี.ค.
ส. 24 มี.ค.
อา. 25 มี.ค.
จ. 26 มี.ค.
อ. 27 มี.ค.
พ. 28 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
79°F
81°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
32°F
32°F
32°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
98°ตะวันออก
10 mph
127°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
100°ตะวันออก
17 mph
100°ตะวันออก
18 mph
90°ตะวันออก
16 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
70%
68%
68%
68%
67%
68%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
26%
30%
6%
6%
32%
45%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 29 มี.ค.
ศ. 30 มี.ค.
ส. 31 มี.ค.
อา. 01 เม.ย.
จ. 02 เม.ย.
อ. 03 เม.ย.
พ. 04 เม.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
84°F
84°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
95°F
100°F
99°F
99°F
97°F
100°F
102°F
จุดน้ำค้าง
32°F
75°F
73°F
73°F
75°F
75°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
110°ตะวันออก
13 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
170°ใต้
14 mph
170°ใต้
15 mph
170°ใต้
12 mph
160°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
81%
78%
80%
81%
80%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
41%
51%
6%
6%
33%
6%
34%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mogadishu

อัพเดทล่าสุด: อ. 20 มี.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด