The Time Now > โซมาเลีย > Mogadishu > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Mogadishu, โซมาเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 7:14:04 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Mombasa Airport

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
3139 กิโลเมตรจาก Mogadishu
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
90.93°F
73.4°F
11.18 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
70%
29.71 "Hg
ส. 27 ก.พ. 2564, 6:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:09 AM
6:13 PM
12:4
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:33 PM
6:09 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Mogadishu

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:18 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
79°F
77°F
81°F
84°F
79°F
75°F
75°F
84°F
ระดับที่สบาย
82°F
79°F
86°F
91°F
81°F
77°F
77°F
91°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
18 mph
75°ตะวันออก
14 mph
66°ตะวันออกเฉียงเหนือ
16 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 mph
83°ตะวันออก
20 mph
75°ตะวันออก
14 mph
68°ตะวันออก
15 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
22 mph
84°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
4
4
6
5
4
4
6
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
85%
73%
63%
78%
84%
84%
65%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
2%
2%
0%
2%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Mogadishu

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 6:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
86°F
84°F
84°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
90°F
90°F
90°F
86°F
86°F
86°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
73°ตะวันออก
22 mph
78°ตะวันออก
20 mph
80°ตะวันออก
17 mph
78°ตะวันออก
20 mph
78°ตะวันออก
24 mph
80°ตะวันออก
24 mph
80°ตะวันออก
24 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
4
5
6
6
6
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
67%
66%
69%
70%
66%
67%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
3%
42%
55%
46%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
73°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
21 mph
80°ตะวันออก
19 mph
80°ตะวันออก
21 mph
90°ตะวันออก
21 mph
90°ตะวันออก
18 mph
90°ตะวันออก
17 mph
90°ตะวันออก
19 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
5
5
5
5
5
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
72%
73%
74%
71%
75%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
5%
5%
5%
51%
43%
14%
ฝนตก
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Mogadishu

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:18 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด