The Time Now > โซมาเลีย > Bandarbeyla > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bandarbeyla, โซมาเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 6:06:56 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Djibouti Ambouli

เมฆเคลื่อนผ่าน. อุ่น.
ระยะทาง
3559 กิโลเมตรจาก Bandarbeyla
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
78.8°F
82.04°F
73.4°F
ไม่มีลม
84%
29.92 "Hg
พ. 13 พ.ย. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
5:16 PM
11:38
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:22 PM
5:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bandarbeyla

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
84°F
79°F
75°F
75°F
84°F
79°F
75°F
ระดับที่สบาย
75°F
91°F
82°F
75°F
77°F
91°F
82°F
77°F
จุดน้ำค้าง
68°F
72°F
72°F
68°F
68°F
70°F
70°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
31°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
26°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
22°เหนือ
6 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
41°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
4
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
64%
77%
79%
81%
62%
77%
77%
ทัศนวิสัย
11 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
10 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
3%
3%
6%
5%
4%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bandarbeyla

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
93°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
75°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
86°F
86°F
86°F
88°F
118°F
117°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
68°F
70°F
72°F
82°F
82°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
43°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
63%
63%
69%
73%
75%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
8%
5%
5%
61%
56%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.12 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
91°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
106°F
88°F
90°F
95°F
97°F
97°F
91°F
จุดน้ำค้าง
77°F
57°F
63°F
70°F
72°F
72°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
20°เหนือ
8 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
34%
41%
53%
58%
58%
45%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
47%
41%
47%
66%
70%
68%
50%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bandarbeyla

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 3:19 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด