The Time Now > โซมาเลีย > Bandarbeyla > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Bandarbeyla, โซมาเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 11:16:49 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bosaso

แดดออก. ร้อนที่สุด.
ระยะทาง
3559 กิโลเมตรจาก Bandarbeyla
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
98.6°F
109.6°F
73.4°F
16.78 mph 180° ใต้
44%
29.65 "Hg
10 ไมล์
ศ. 14 พ.ค. 2564, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:20 AM
5:58 PM
12:38
พระจันทร์ใหม่
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:23 AM
7:24 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Bandarbeyla

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 9:19 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
99°F
88°F
86°F
84°F
99°F
88°F
86°F
95°F
ระดับที่สบาย
111°F
93°F
90°F
84°F
117°F
97°F
90°F
102°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
66°F
68°F
73°F
73°F
68°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
354°เหนือ
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
167°ใต้
9 mph
358°เหนือ
4 mph
104°ตะวันออก
6 mph
170°ใต้
4 mph
215°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
39%
59%
51%
56%
44%
61%
54%
42%
ทัศนวิสัย
16 ไมล์
14 ไมล์
14 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
14 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
7%
2%
2%
4%
5%
3%
2%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Bandarbeyla

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 6:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 14 พ.ค.
ส. 15 พ.ค.
อา. 16 พ.ค.
จ. 17 พ.ค.
อ. 18 พ.ค.
พ. 19 พ.ค.
พฤ. 20 พ.ค.
ศ. 21 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
99°F
97°F
100°F
100°F
95°F
97°F
อุณหภูมิต่ำ
82°F
84°F
86°F
86°F
82°F
82°F
86°F
86°F
ระดับที่สบาย
102°F
104°F
104°F
104°F
104°F
106°F
95°F
95°F
จุดน้ำค้าง
68°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
63°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
165°ใต้
8 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
169°ใต้
8 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
232°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
266°ตะวันตก
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
42%
47%
49%
48%
47%
45%
38%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
29 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 22 พ.ค.
อา. 23 พ.ค.
จ. 24 พ.ค.
อ. 25 พ.ค.
พ. 26 พ.ค.
พฤ. 27 พ.ค.
ศ. 28 พ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
95°F
95°F
95°F
97°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
86°F
84°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
97°F
95°F
93°F
93°F
100°F
จุดน้ำค้าง
64°F
70°F
72°F
68°F
66°F
66°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
340°เหนือ
8 mph
350°เหนือ
9 mph
20°เหนือ
7 mph
20°เหนือ
ไม่มีลม
8 mph
20°เหนือ
9 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
52%
54%
48%
46%
46%
53%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
3%
6%
5%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Bandarbeyla

อัพเดทล่าสุด: ศ. 14 พ.ค. 2564, 9:19 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด