The Time Now > โซมาเลีย > Baidoa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Baidoa, โซมาเลีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 กันยายน 2563 7:47:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Wajir

แดดออก. ร้อน.
ระยะทาง
3025 กิโลเมตรจาก Baidoa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
91.4°F
91.36°F
60.8°F
3.11 mph 170° ใต้
36%
29.77 "Hg
10 ไมล์
อ. 22 ก.ย. 2563, 6:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:50 AM
5:56 PM
12:6
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:19 AM
10:41 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Baidoa

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 3:18 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
77°F
75°F
81°F
84°F
77°F
75°F
81°F
82°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
86°F
90°F
79°F
75°F
84°F
88°F
จุดน้ำค้าง
72°F
73°F
73°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
207°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
177°ใต้
11 mph
187°ใต้
14 mph
190°ใต้
10 mph
187°ใต้
10 mph
187°ใต้
12 mph
184°ใต้
15 mph
192°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
90%
77%
67%
86%
84%
71%
63%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
13 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
12%
9%
6%
10%
10%
12%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Baidoa

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 6:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
พ. 23 ก.ย.
พฤ. 24 ก.ย.
ศ. 25 ก.ย.
ส. 26 ก.ย.
อา. 27 ก.ย.
จ. 28 ก.ย.
อ. 29 ก.ย.
พ. 30 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
84°F
82°F
82°F
84°F
84°F
82°F
81°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
75°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
86°F
84°F
84°F
86°F
86°F
88°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
187°ใต้
14 mph
190°ใต้
14 mph
192°ใต้
12 mph
184°ใต้
11 mph
169°ใต้
11 mph
160°ใต้
14 mph
180°ใต้
14 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
68%
70%
68%
70%
70%
74%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
44%
39%
5%
6%
49%
6%
ฝนตก
-
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
0.02 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 01 ต.ค.
ศ. 02 ต.ค.
ส. 03 ต.ค.
อา. 04 ต.ค.
จ. 05 ต.ค.
อ. 06 ต.ค.
พ. 07 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
82°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
170°ใต้
11 mph
160°ใต้
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
170°ใต้
14 mph
180°ใต้
12 mph
180°ใต้
15 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
2
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
72%
65%
69%
71%
68%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
6%
40%
5%
50%
46%
5%
ฝนตก
-
-
0 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Baidoa

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ก.ย. 2563, 3:18 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด