The Time Now > สิงคโปร์ > สิงค์โปร > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

สิงค์โปร, สิงคโปร์ สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 25 กันยายน 2561 11:02:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Singapore / Paya Lebar

แดดออกเป็นบางส่วน. อุ่น.
ระยะทาง
7183 กิโลเมตรจาก สิงค์โปร
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
84.2°F
94.17°F
77°F
4.35 mph 110° ตะวันออก
79%
29.86 "Hg
อ. 25 ก.ย. 2561, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+8

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:53 AM
7:00 PM
12:7
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:35 PM
6:10 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ สิงค์โปร

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
88°F
82°F
79°F
82°F
86°F
82°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
97°F
90°F
84°F
91°F
95°F
90°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
75°F
75°F
75°F
73°F
75°F
73°F
75°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
173°ใต้
4 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
106°ตะวันออก
4 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
173°ใต้
5 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
121°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
2
3
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
78%
85%
78%
65%
78%
88%
91%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
4 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
32%
7%
11%
10%
7%
9%
8%
11%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ สิงค์โปร

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+8
 
 
อ. 25 ก.ย.
พ. 26 ก.ย.
พฤ. 27 ก.ย.
ศ. 28 ก.ย.
ส. 29 ก.ย.
อา. 30 ก.ย.
จ. 01 ต.ค.
อ. 02 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
86°F
88°F
88°F
88°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
79°F
77°F
79°F
79°F
79°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
95°F
95°F
95°F
97°F
95°F
93°F
95°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
146°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
142°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
151°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
66%
60%
59%
61%
63%
70%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
10
ที่สุด
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
34%
5%
6%
6%
40%
31%
39%
6%
ฝนตก
0.09 นิ้ว
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.22 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 03 ต.ค.
พฤ. 04 ต.ค.
ศ. 05 ต.ค.
ส. 06 ต.ค.
อา. 07 ต.ค.
จ. 08 ต.ค.
อ. 09 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
102°F
100°F
99°F
99°F
99°F
จุดน้ำค้าง
73°F
72°F
79°F
79°F
77°F
77°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
160°ใต้
11 mph
180°ใต้
10 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
100°ตะวันออก
7 mph
100°ตะวันออก
9 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
61%
79%
78%
74%
74%
74%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
41%
52%
30%
50%
41%
43%
ฝนตก
-
0.06 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.03 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.21 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ สิงค์โปร

อัพเดทล่าสุด: อ. 25 ก.ย. 2561, 8:26 ก่อนเที่ยง GMT+8

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด