The Time Now > เซเนกัล > Ziguinchor > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ziguinchor, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 13 พฤศจิกายน 2562 2:25:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dakar / Yoff

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1416 กิโลเมตรจาก Ziguinchor
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
71.69°F
69.8°F
ไม่มีลม
89%
29.8 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 13 พ.ย. 2562, 2:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:01 AM
6:36 PM
11:35
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:50 PM
6:52 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ziguinchor

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
95°F
77°F
73°F
72°F
95°F
77°F
73°F
ระดับที่สบาย
68°F
100°F
81°F
72°F
73°F
99°F
79°F
72°F
จุดน้ำค้าง
66°F
68°F
72°F
70°F
68°F
66°F
68°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
65°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
298°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
40%
82%
91%
92%
38%
75%
88%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
34 ไมล์
17 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
31 ไมล์
19 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
2%
2%
3%
4%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ziguinchor

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 13 พ.ย.
พฤ. 14 พ.ย.
ศ. 15 พ.ย.
ส. 16 พ.ย.
อา. 17 พ.ย.
จ. 18 พ.ย.
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
93°F
95°F
99°F
99°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
72°F
72°F
68°F
70°F
72°F
73°F
72°F
ระดับที่สบาย
97°F
97°F
91°F
93°F
95°F
93°F
90°F
91°F
จุดน้ำค้าง
68°F
66°F
59°F
59°F
59°F
54°F
39°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
289°ตะวันตก
6 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
255°ตะวันตก
4 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
42%
34%
31%
29%
24%
15%
23%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
3%
5%
4%
5%
5%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
93°F
95°F
95°F
95°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
91°F
100°F
104°F
102°F
97°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
48°F
68°F
72°F
70°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
190°ใต้
2 mph
280°ตะวันตก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
20%
43%
46%
43%
39%
38%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ziguinchor

อัพเดทล่าสุด: พ. 13 พ.ย. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด