The Time Now > เซเนกัล > Tiadiaye > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tiadiaye, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 14 ตุลาคม 2562 5:58:48 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tambacounda Airport

โปร่ง. อุ่น.
ระยะทาง
1517 กิโลเมตรจาก Tiadiaye
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
77°F
78.24°F
73.4°F
4.35 mph 100° ตะวันออก
89%
29.8 "Hg
10 ไมล์
จ. 14 ต.ค. 2562, 5:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:58 AM
6:49 PM
11:51
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:55 PM
6:37 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tiadiaye

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
86°F
79°F
77°F
75°F
88°F
81°F
79°F
ระดับที่สบาย
77°F
99°F
84°F
79°F
77°F
95°F
84°F
81°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
73°F
73°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
137°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
195°ใต้
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
193°ใต้
9 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
271°ตะวันตก
7 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
65%
84%
89%
96%
65%
81%
87%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
3 ไมล์
4 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
11 ไมล์
4 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
59%
20%
19%
63%
31%
34%
26%
11%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
-
-
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tiadiaye

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
จ. 14 ต.ค.
อ. 15 ต.ค.
พ. 16 ต.ค.
พฤ. 17 ต.ค.
ศ. 18 ต.ค.
ส. 19 ต.ค.
อา. 20 ต.ค.
จ. 21 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
88°F
90°F
91°F
91°F
88°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
75°F
ระดับที่สบาย
91°F
95°F
99°F
99°F
102°F
97°F
100°F
93°F
จุดน้ำค้าง
73°F
73°F
73°F
73°F
75°F
75°F
68°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
161°ใต้
11 mph
200°ใต้
11 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
259°ตะวันตก
6 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
3
3
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
68%
63%
58%
62%
70%
44%
29%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
76%
55%
6%
3%
3%
4%
5%
4%
ฝนตก
0.26 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 22 ต.ค.
พ. 23 ต.ค.
พฤ. 24 ต.ค.
ศ. 25 ต.ค.
ส. 26 ต.ค.
อา. 27 ต.ค.
จ. 28 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
90°F
90°F
90°F
91°F
91°F
91°F
90°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
75°F
75°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
91°F
97°F
99°F
106°F
109°F
109°F
104°F
จุดน้ำค้าง
63°F
72°F
72°F
77°F
79°F
81°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
290°ตะวันตก
15 mph
100°ตะวันออก
11 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
280°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
11 mph
110°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
55%
57%
66%
69%
72%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
6%
57%
59%
63%
59%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.17 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tiadiaye

อัพเดทล่าสุด: จ. 14 ต.ค. 2562, 12:18 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด