The Time Now > เซเนกัล > Pout > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Pout, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 10 ธันวาคม 2562 7:25:29 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dakar / Yoff

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1551 กิโลเมตรจาก Pout
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
73.99°F
66.2°F
11.18 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
78%
29.86 "Hg
4.35 ไมล์
อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:22 AM
6:38 PM
11:16
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:29 PM
5:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Pout

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 6:16 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
72°F
95°F
75°F
63°F
61°F
95°F
72°F
ระดับที่สบาย
66°F
75°F
90°F
77°F
63°F
61°F
90°F
75°F
จุดน้ำค้าง
36°F
34°F
34°F
36°F
32°F
32°F
34°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
75°ตะวันออก
12 mph
84°ตะวันออก
7 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
57°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
73°ตะวันออก
12 mph
77°ตะวันออก
8 mph
8°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
31%
25%
12%
23%
32%
32%
11%
36%
ทัศนวิสัย
40 ไมล์
40 ไมล์
45 ไมล์
45 ไมล์
40 ไมล์
37 ไมล์
47 ไมล์
40 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Pout

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 7:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
97°F
99°F
97°F
95°F
99°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
61°F
61°F
59°F
61°F
61°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
88°F
88°F
90°F
91°F
90°F
90°F
91°F
90°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
34°F
36°F
39°F
45°F
18°F
-6°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
49°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
62°ตะวันออกเฉียงเหนือ
15 mph
350°เหนือ
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
12%
12%
12%
15%
19%
5%
2%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
95°F
95°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
90°F
88°F
จุดน้ำค้าง
-0°F
46°F
48°F
48°F
48°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
70°ตะวันออก
7 mph
90°ตะวันออก
6 mph
70°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
3%
21%
22%
22%
22%
21%
21%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
1%
1%
1%
2%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Pout

อัพเดทล่าสุด: อ. 10 ธ.ค. 2562, 6:16 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด