The Time Now > เซเนกัล > Ouro Sogui > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ouro Sogui, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 8:21:44 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Matam

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
1411 กิโลเมตรจาก Ouro Sogui
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.67°F
51.8°F
1.86 mph 80° ตะวันออก
44%
29.92 "Hg
10 ไมล์
อ. 19 พ.ย. 2562, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:57 AM
6:19 PM
11:22
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
*
1:04 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ouro Sogui

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
97°F
86°F
73°F
81°F
99°F
84°F
73°F
79°F
ระดับที่สบาย
93°F
82°F
75°F
79°F
93°F
82°F
75°F
79°F
จุดน้ำค้าง
43°F
43°F
41°F
37°F
45°F
46°F
45°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
51°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
10°เหนือ
7 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
91°ตะวันออก
8 mph
71°ตะวันออก
7 mph
20°เหนือ
6 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
84°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
23%
31%
21%
16%
27%
37%
24%
ทัศนวิสัย
47 ไมล์
45 ไมล์
42 ไมล์
42 ไมล์
48 ไมล์
47 ไมล์
45 ไมล์
43 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ouro Sogui

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
อ. 19 พ.ย.
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
99°F
99°F
100°F
99°F
99°F
95°F
95°F
อุณหภูมิต่ำ
77°F
73°F
72°F
68°F
66°F
68°F
72°F
73°F
ระดับที่สบาย
91°F
93°F
93°F
93°F
93°F
93°F
90°F
90°F
จุดน้ำค้าง
41°F
45°F
41°F
41°F
41°F
41°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
71°ตะวันออก
8 mph
48°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
53°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
45°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
15%
17%
15%
14%
15%
14%
10%
10%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 27 พ.ย.
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
97°F
97°F
97°F
97°F
97°F
99°F
99°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
ระดับที่สบาย
90°F
91°F
91°F
91°F
93°F
93°F
93°F
จุดน้ำค้าง
28°F
25°F
32°F
32°F
32°F
32°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
80°ตะวันออก
9 mph
80°ตะวันออก
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
8 mph
80°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
9%
8%
10%
10%
9%
9%
9%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
3%
1%
1%
2%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ouro Sogui

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด