The Time Now > เซเนกัล > Grand Dakar > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Grand Dakar, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 10 ธันวาคม 2561 12:07:55 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dakar / Yoff

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1569 กิโลเมตรจาก Grand Dakar
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
74.84°F
64.4°F
ไม่มีลม
74%
30.01 "Hg
4.97 ไมล์
อา. 09 ธ.ค. 2561, 11:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:23 AM
6:40 PM
11:17
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:08 AM
8:43 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Grand Dakar

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 6:19 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอาทิตย์
กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
72°F
72°F
82°F
75°F
72°F
73°F
79°F
72°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
82°F
77°F
73°F
75°F
79°F
73°F
จุดน้ำค้าง
64°F
55°F
61°F
63°F
63°F
59°F
59°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
5°เหนือ
9 mph
14°เหนือ
9 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
353°เหนือ
11 mph
359°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
59%
49%
66%
74%
63%
51%
72%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
21 ไมล์
27 ไมล์
20 ไมล์
14 ไมล์
17 ไมล์
24 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Grand Dakar

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 8:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
จ. 10 ธ.ค.
อ. 11 ธ.ค.
พ. 12 ธ.ค.
พฤ. 13 ธ.ค.
ศ. 14 ธ.ค.
ส. 15 ธ.ค.
อา. 16 ธ.ค.
จ. 17 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
77°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
72°F
70°F
70°F
72°F
70°F
70°F
70°F
ระดับที่สบาย
81°F
79°F
79°F
79°F
81°F
82°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
59°F
63°F
59°F
57°F
57°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
46°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
39°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
27°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
11 mph
340°เหนือ
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
53%
55%
60%
48%
45%
45%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
3%
6%
3%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 18 ธ.ค.
พ. 19 ธ.ค.
พฤ. 20 ธ.ค.
ศ. 21 ธ.ค.
ส. 22 ธ.ค.
อา. 23 ธ.ค.
จ. 24 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
70°F
72°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
82°F
82°F
81°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
59°F
55°F
63°F
61°F
57°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
10 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
350°เหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
46%
42%
54%
53%
46%
50%
50%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
5%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Grand Dakar

อัพเดทล่าสุด: อา. 09 ธ.ค. 2561, 6:19 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด