The Time Now > เซเนกัล > Grand Dakar > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Grand Dakar, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 กุมภาพันธ์ 2562 7:17:19 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dakar / Yoff

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
1569 กิโลเมตรจาก Grand Dakar
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
75.38°F
59°F
ไม่มีลม
65%
29.83 "Hg
10 ไมล์
อ. 19 ก.พ. 2562, 6:00 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:32 AM
7:15 PM
11:43
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:23 PM
7:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Grand Dakar

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 12:16 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
68°F
66°F
64°F
75°F
68°F
66°F
64°F
75°F
ระดับที่สบาย
68°F
66°F
64°F
77°F
68°F
66°F
64°F
77°F
จุดน้ำค้าง
59°F
61°F
63°F
57°F
59°F
61°F
61°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
344°เหนือ
9 mph
6°เหนือ
8 mph
22°เหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
8°เหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
84%
91%
57%
75%
86%
87%
56%
ทัศนวิสัย
14 ไมล์
13 ไมล์
9 ไมล์
16 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
13 ไมล์
19 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Grand Dakar

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
พ. 20 ก.พ.
พฤ. 21 ก.พ.
ศ. 22 ก.พ.
ส. 23 ก.พ.
อา. 24 ก.พ.
จ. 25 ก.พ.
อ. 26 ก.พ.
พ. 27 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
75°F
79°F
81°F
79°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
64°F
66°F
66°F
66°F
64°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
81°F
จุดน้ำค้าง
59°F
59°F
57°F
55°F
55°F
54°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
25°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
19°เหนือ
8 mph
80°ตะวันออก
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
280°ตะวันตก
8 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
57%
55%
46%
45%
43%
38%
39%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
0%
1%
1%
1%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 28 ก.พ.
ศ. 01 มี.ค.
ส. 02 มี.ค.
อา. 03 มี.ค.
จ. 04 มี.ค.
อ. 05 มี.ค.
พ. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
82°F
82°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
68°F
66°F
66°F
68°F
68°F
68°F
68°F
ระดับที่สบาย
81°F
81°F
81°F
84°F
81°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
57°F
54°F
61°F
66°F
55°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
290°ตะวันตก
10 mph
10°เหนือ
12 mph
340°เหนือ
11 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
10°เหนือ
9 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
45%
40%
52%
62%
40%
41%
43%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
1%
2%
1%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Grand Dakar

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 ก.พ. 2562, 12:16 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด