The Time Now > เซเนกัล > Dara > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dara, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2563 5:04:27 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Linguere

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1499 กิโลเมตรจาก Dara
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
44.6°F
4.35 mph 40° ตะวันออกเฉียงเหนือ
52%
0 "Hg
10 ไมล์
ศ. 27 พ.ย. 2563, 3:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:08 AM
6:27 PM
11:19
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:07 PM
3:55 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dara

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
93°F
73°F
64°F
59°F
93°F
75°F
63°F
ระดับที่สบาย
61°F
88°F
75°F
64°F
59°F
88°F
75°F
63°F
จุดน้ำค้าง
28°F
34°F
39°F
39°F
43°F
37°F
37°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
24°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
17°เหนือ
8 mph
4°เหนือ
7 mph
1°เหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
359°เหนือ
6 mph
358°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
13%
29%
41%
56%
14%
27%
44%
ทัศนวิสัย
44 ไมล์
50 ไมล์
45 ไมล์
34 ไมล์
26 ไมล์
43 ไมล์
45 ไมล์
37 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dara

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 3:22 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ศ. 27 พ.ย.
ส. 28 พ.ย.
อา. 29 พ.ย.
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
93°F
93°F
95°F
95°F
93°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
59°F
61°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ระดับที่สบาย
86°F
86°F
86°F
88°F
90°F
88°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
34°F
37°F
37°F
45°F
45°F
54°F
43°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
16°เหนือ
8 mph
20°เหนือ
6 mph
331°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
341°เหนือ
9 mph
340°เหนือ
9 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
350°เหนือ
8 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
13%
16%
16%
19%
19%
30%
22%
22%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
2%
3%
4%
3%
3%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
88°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
66°F
ระดับที่สบาย
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
84°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
30°F
28°F
23°F
19°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
10°เหนือ
11 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
18%
17%
12%
11%
9%
8%
6%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
2%
2%
3%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dara

อัพเดทล่าสุด: ศ. 27 พ.ย. 2563, 12:20 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด