The Time Now > เซเนกัล > Dara > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dara, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 1:50:11 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Linguere

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1499 กิโลเมตรจาก Dara
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
77.67°F
51.8°F
4.35 mph 100° ตะวันออก
44%
0 "Hg
10 ไมล์
พ. 22 ม.ค. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:30 AM
6:52 PM
11:22
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:27 AM
4:02 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dara

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
66°F
93°F
79°F
72°F
68°F
95°F
82°F
70°F
ระดับที่สบาย
66°F
88°F
77°F
75°F
68°F
91°F
81°F
75°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
63°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
11°เหนือ
7 mph
15°เหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
9°เหนือ
6 mph
6°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
30%
10%
20%
24%
27%
11%
19%
32%
ทัศนวิสัย
47 ไมล์
53 ไมล์
52 ไมล์
48 ไมล์
47 ไมล์
52 ไมล์
52 ไมล์
48 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
0%
2%
2%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dara

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
93°F
95°F
100°F
97°F
99°F
99°F
102°F
100°F
อุณหภูมิต่ำ
66°F
68°F
68°F
73°F
70°F
63°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
86°F
88°F
93°F
91°F
91°F
91°F
95°F
93°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
45°F
46°F
45°F
41°F
19°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
38°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
17 mph
15°เหนือ
12 mph
35°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
335°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
13 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
12%
12%
16%
20%
18%
16%
5%
4%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
1%
2%
3%
2%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
99°F
99°F
100°F
102°F
104°F
104°F
104°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
73°F
73°F
75°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
93°F
93°F
93°F
95°F
95°F
97°F
97°F
จุดน้ำค้าง
23°F
19°F
16°F
21°F
18°F
19°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
90°ตะวันออก
17 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
12 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
13 mph
90°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
2
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
6%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
3%
1%
1%
1%
4%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dara

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 12:15 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด