The Time Now > เซเนกัล > Dakar > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Dakar, เซเนกัล สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 30 พฤศจิกายน 2563 1:00:17 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Dakar / Yoff

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
1567 กิโลเมตรจาก Dakar
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
75.2°F
76.05°F
68°F
8.7 mph 20° เหนือ
78%
29.92 "Hg
10 ไมล์
จ. 30 พ.ย. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:18 AM
6:38 PM
11:20
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:10 PM
6:26 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Dakar

อัพเดทล่าสุด: จ. 30 พ.ย. 2563, 12:21 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
81°F
75°F
75°F
75°F
81°F
77°F
75°F
ระดับที่สบาย
73°F
84°F
77°F
75°F
75°F
86°F
79°F
75°F
จุดน้ำค้าง
72°F
70°F
70°F
72°F
73°F
72°F
72°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
12°เหนือ
16 mph
12°เหนือ
12 mph
356°เหนือ
ไม่มีลม
13 mph
12°เหนือ
19 mph
1°เหนือ
15 mph
355°เหนือ
14 mph
358°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
5
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
95%
70%
81%
89%
95%
73%
84%
89%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
7%
6%
5%
7%
5%
3%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Dakar

อัพเดทล่าสุด: อา. 29 พ.ย. 2563, 9:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
จ. 30 พ.ย.
อ. 01 ธ.ค.
พ. 02 ธ.ค.
พฤ. 03 ธ.ค.
ศ. 04 ธ.ค.
ส. 05 ธ.ค.
อา. 06 ธ.ค.
จ. 07 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
79°F
79°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
73°F
75°F
75°F
73°F
73°F
72°F
72°F
70°F
ระดับที่สบาย
84°F
86°F
84°F
86°F
86°F
81°F
81°F
79°F
จุดน้ำค้าง
70°F
72°F
70°F
72°F
72°F
68°F
63°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
347°เหนือ
18 mph
352°เหนือ
17 mph
22°เหนือ
16 mph
8°เหนือ
17 mph
4°เหนือ
ไม่มีลม
ไม่มีลม
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
5
4
4
4
5
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
74%
71%
77%
74%
72%
59%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
3%
4%
2%
3%
3%
2%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 08 ธ.ค.
พ. 09 ธ.ค.
พฤ. 10 ธ.ค.
ศ. 11 ธ.ค.
ส. 12 ธ.ค.
อา. 13 ธ.ค.
จ. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
72°F
ระดับที่สบาย
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
จุดน้ำค้าง
63°F
59°F
59°F
57°F
59°F
63°F
68°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
ไม่มีลม
ไม่มีลม
ไม่มีลม
17 mph
10°เหนือ
18 mph
10°เหนือ
ไม่มีลม
19 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
5
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
54%
56%
52%
55%
61%
73%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
2%
4%
5%
5%
5%
5%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Dakar

อัพเดทล่าสุด: จ. 30 พ.ย. 2563, 12:21 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด