The Time Now > ซาอุดีอาระเบีย > ริยาด > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 10:39:33 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
King Khaled International Airport

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
3560 กิโลเมตรจาก ริยาด
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
64.4°F
64.4°F
24.8°F
8.7 mph 350° เหนือ
22%
30.07 "Hg
จ. 19 ก.พ. 2561, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:25 AM
5:49 PM
11:24
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:02 AM
8:09 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ ริยาด

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 9:08 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
66°F
57°F
54°F
75°F
68°F
61°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
66°F
55°F
52°F
75°F
68°F
61°F
55°F
จุดน้ำค้าง
23°F
30°F
32°F
32°F
32°F
36°F
36°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
346°เหนือ
7 mph
14°เหนือ
5 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
76°ตะวันออก
6 mph
114°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
102°ตะวันออก
6 mph
141°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
3
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
24%
38%
45%
21%
30%
40%
48%
ทัศนวิสัย
52 ไมล์
44 ไมล์
37 ไมล์
38 ไมล์
46 ไมล์
40 ไมล์
34 ไมล์
34 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ ริยาด

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 19 ก.พ.
อ. 20 ก.พ.
พ. 21 ก.พ.
พฤ. 22 ก.พ.
ศ. 23 ก.พ.
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
77°F
82°F
84°F
79°F
70°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
54°F
57°F
64°F
63°F
64°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
73°F
75°F
77°F
79°F
81°F
77°F
73°F
75°F
จุดน้ำค้าง
27°F
34°F
39°F
39°F
41°F
34°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
344°เหนือ
7 mph
81°ตะวันออก
12 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
170°ใต้
7 mph
157°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
288°ตะวันตก
15 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
16%
23%
26%
23%
22%
21%
19%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
0%
1%
2%
3%
ฝนตก
0 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
82°F
79°F
84°F
86°F
88°F
86°F
86°F
อุณหภูมิต่ำ
59°F
59°F
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
81°F
82°F
84°F
82°F
82°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
30°F
28°F
27°F
28°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
20 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
250°ตะวันตก
5 mph
340°เหนือ
2 mph
290°ตะวันตก
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
280°ตะวันตก
7 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
5
4
2
1
1
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
14%
12%
20%
17%
13%
13%
13%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
29%
29%
2%
1%
2%
2%
33%
ฝนตก
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ ริยาด

อัพเดทล่าสุด: จ. 19 ก.พ. 2561, 9:08 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด