The Time Now > ซาอุดีอาระเบีย > Jeddah > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Jeddah, ซาอุดีอาระเบีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 24 มกราคม 2563 8:15:22 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Jeddah King Abdul Aziz International Airport

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
3036 กิโลเมตรจาก Jeddah
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
26.6°F
8.7 mph 10° เหนือ
25%
30.09 "Hg
10 ไมล์
ศ. 24 ม.ค. 2563, 8:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:03 AM
6:07 PM
11:4
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:46 AM
4:51 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Jeddah

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 3:17 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
57°F
75°F
64°F
61°F
57°F
73°F
66°F
61°F
ระดับที่สบาย
55°F
77°F
64°F
61°F
55°F
77°F
66°F
61°F
จุดน้ำค้าง
34°F
43°F
52°F
48°F
48°F
43°F
50°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
357°เหนือ
16 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
346°เหนือ
7 mph
20°เหนือ
9 mph
355°เหนือ
16 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
350°เหนือ
14 mph
34°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
3
3
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
41%
32%
61%
64%
68%
34%
57%
36%
ทัศนวิสัย
25 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
13 ไมล์
17 ไมล์
13 ไมล์
28 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Jeddah

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 5:14 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
73°F
82°F
82°F
82°F
77°F
79°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
61°F
59°F
61°F
70°F
66°F
68°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
79°F
79°F
79°F
79°F
77°F
81°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
36°F
39°F
52°F
61°F
52°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
342°เหนือ
16 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
110°ตะวันออก
9 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
290°ตะวันตก
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
33%
38%
21%
23%
37%
59%
42%
48%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
0%
0%
4%
56%
1%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
79°F
79°F
79°F
82°F
84°F
อุณหภูมิต่ำ
70°F
66°F
66°F
66°F
66°F
64°F
66°F
ระดับที่สบาย
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
52°F
57°F
59°F
63°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
23 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
5
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
55%
44%
54%
56%
65%
38%
33%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
6%
6%
6%
3%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Jeddah

อัพเดทล่าสุด: ศ. 24 ม.ค. 2563, 3:17 ก่อนเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด