The Time Now > ซามัว > Apia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Apia, ซามัว สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 4:27:55 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Faleolo Intl / Apia

เมฆกระจาย. อุ่น.
ระยะทาง
11340 กิโลเมตรจาก Apia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
80.6°F
88.14°F
78.8°F
6.84 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
94%
0 "Hg
ส. 07 ธ.ค. 2562, 4:00 หลังเที่ยง GMT+14

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:51 AM
7:45 PM
12:54
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:43 PM
2:31 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Apia

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:19 หลังเที่ยง GMT+14
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
84°F
82°F
82°F
84°F
82°F
81°F
82°F
82°F
ระดับที่สบาย
90°F
90°F
90°F
91°F
90°F
84°F
88°F
90°F
จุดน้ำค้าง
72°F
72°F
73°F
73°F
73°F
72°F
72°F
73°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
100°ตะวันออก
14 mph
100°ตะวันออก
15 mph
100°ตะวันออก
14 mph
100°ตะวันออก
16 mph
100°ตะวันออก
16 mph
100°ตะวันออก
16 mph
100°ตะวันออก
12 mph
80°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
72%
73%
73%
75%
74%
74%
73%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
10%
10%
26%
52%
61%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.22 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Apia

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 4:14 หลังเที่ยง GMT+14
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
86°F
86°F
84°F
84°F
81°F
84°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
72°F
77°F
77°F
75°F
75°F
75°F
79°F
79°F
ระดับที่สบาย
95°F
93°F
93°F
93°F
86°F
90°F
84°F
86°F
จุดน้ำค้าง
75°F
75°F
75°F
75°F
73°F
73°F
70°F
72°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
97°ตะวันออก
10 mph
105°ตะวันออก
7 mph
103°ตะวันออก
7 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
278°ตะวันตก
5 mph
111°ตะวันออก
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
76%
77%
77%
82%
75%
71%
72%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
43%
46%
56%
69%
75%
59%
51%
61%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.32 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
79°F
81°F
81°F
81°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
75°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
77°F
ระดับที่สบาย
81°F
84°F
84°F
86°F
86°F
86°F
84°F
จุดน้ำค้าง
70°F
70°F
70°F
72°F
73°F
70°F
70°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
70°ตะวันออก
10 mph
100°ตะวันออก
9 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
13 mph
90°ตะวันออก
5 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
73%
73%
74%
77%
71%
69%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
10
ที่สุด
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
80%
79%
77%
70%
67%
64%
43%
ฝนตก
1.01 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.5 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Apia

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:19 หลังเที่ยง GMT+14

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด