The Time Now > รัสเซีย > Yaroslavl' > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Yaroslavl', รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 12:37:45 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tunoshna

แดดออกเป็นบางส่วน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4547 กิโลเมตรจาก Yaroslavl'
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
23.86°F
24.8°F
14.91 mph 280° ตะวันตก
70%
29.24 "Hg
พ. 22 ม.ค. 2563, 1:00 หลังเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:42 AM
4:22 PM
7:40
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
7:00 AM
1:40 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Yaroslavl'

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 10:16 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
32°F
30°F
25°F
25°F
21°F
21°F
18°F
18°F
ระดับที่สบาย
25°F
19°F
12°F
12°F
7°F
9°F
5°F
5°F
จุดน้ำค้าง
27°F
25°F
23°F
16°F
14°F
14°F
12°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
295°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
332°ตะวันตกเฉียงเหนือ
17 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
272°ตะวันตก
12 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
83%
90%
68%
69%
74%
82%
82%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
11 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
65%
43%
50%
11%
45%
10%
12%
46%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.26 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.3 นิ้ว
-
0.18 นิ้ว
-
-
0.15 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Yaroslavl'

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 12:14 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
28°F
32°F
32°F
28°F
30°F
36°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
19°F
18°F
28°F
19°F
18°F
30°F
30°F
ระดับที่สบาย
23°F
9°F
16°F
21°F
12°F
19°F
25°F
32°F
จุดน้ำค้าง
27°F
14°F
25°F
28°F
19°F
27°F
30°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
291°ตะวันตก
16 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
248°ตะวันตก
14 mph
269°ตะวันตก
14 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
194°ใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
70%
89%
86%
78%
87%
87%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
77%
58%
56%
57%
57%
53%
53%
59%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
0.59 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.98 นิ้ว
0.81 นิ้ว
1.11 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.16 นิ้ว


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
32°F
32°F
32°F
28°F
27°F
27°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
23°F
21°F
18°F
16°F
16°F
16°F
ระดับที่สบาย
21°F
19°F
16°F
16°F
18°F
16°F
19°F
จุดน้ำค้าง
27°F
25°F
21°F
25°F
23°F
21°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
10 mph
190°ใต้
5 mph
100°ตะวันออก
9 mph
180°ใต้
5 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
86%
75%
98%
88%
84%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
55%
50%
54%
58%
53%
51%
52%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.28 นิ้ว
0.69 นิ้ว
0.31 นิ้ว
2.72 นิ้ว
0.73 นิ้ว
0.55 นิ้ว
0.8 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Yaroslavl'

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 10:16 ก่อนเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด