The Time Now > รัสเซีย > Ul'yanovsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ul'yanovsk, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 04 สิงหาคม 2563 11:13:28 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ulyanovsk Vostochny Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
4650 กิโลเมตรจาก Ul'yanovsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
55.4°F
12.43 mph 20° เหนือ
68%
30.07 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 05 ส.ค. 2563, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:04 AM
8:39 PM
15:35
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:31 PM
5:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 05 ส.ค. 2563, 3:44 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
64°F
72°F
68°F
66°F
75°F
79°F
70°F
ระดับที่สบาย
63°F
64°F
73°F
68°F
66°F
77°F
81°F
70°F
จุดน้ำค้าง
54°F
57°F
63°F
64°F
64°F
64°F
64°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
29°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
14 mph
15°เหนือ
9 mph
256°ตะวันตก
9 mph
6°เหนือ
9 mph
18°เหนือ
12 mph
28°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
11°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
80%
71%
88%
89%
68%
61%
81%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
7 ไมล์
10 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
11%
10%
5%
4%
6%
6%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 05 ส.ค. 2563, 4:02 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
พ. 05 ส.ค.
พฤ. 06 ส.ค.
ศ. 07 ส.ค.
ส. 08 ส.ค.
อา. 09 ส.ค.
จ. 10 ส.ค.
อ. 11 ส.ค.
พ. 12 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
72°F
79°F
77°F
70°F
63°F
64°F
64°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
63°F
66°F
64°F
57°F
54°F
50°F
52°F
52°F
ระดับที่สบาย
73°F
79°F
75°F
64°F
61°F
64°F
64°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
64°F
63°F
52°F
45°F
50°F
50°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
11 mph
349°เหนือ
16 mph
4°เหนือ
7 mph
345°เหนือ
2 mph
190°ใต้
2 mph
70°ตะวันออก
11 mph
10°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
3
4
4
3
1
1
4
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
65%
66%
62%
56%
60%
59%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
3%
6%
60%
50%
57%
52%
51%
ฝนตก
-
-
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 13 ส.ค.
ศ. 14 ส.ค.
ส. 15 ส.ค.
อา. 16 ส.ค.
จ. 17 ส.ค.
อ. 18 ส.ค.
พ. 19 ส.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
70°F
70°F
68°F
68°F
64°F
64°F
64°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
52°F
52°F
52°F
50°F
46°F
50°F
ระดับที่สบาย
73°F
77°F
68°F
66°F
64°F
64°F
63°F
จุดน้ำค้าง
57°F
50°F
50°F
55°F
50°F
50°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
350°เหนือ
ไม่มีลม
1 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
90°ตะวันออก
10 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
20 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
มาตราโบฟอร์ต
4
3
1
2
3
5
4
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
49%
52%
66%
60%
60%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
44%
6%
6%
58%
51%
74%
52%
ฝนตก
0.04 นิ้ว
-
-
0.15 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 05 ส.ค. 2563, 3:44 ก่อนเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด