The Time Now > รัสเซีย > Ul'yanovsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ul'yanovsk, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพฤหัสบดี 05 ธันวาคม 2562 8:15:33 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ulyanovsk Vostochny Airport

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4650 กิโลเมตรจาก Ul'yanovsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
21.27°F
30.2°F
9.94 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
100%
29.8 "Hg
4.97 ไมล์
พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 9:00 หลังเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:48 AM
4:24 PM
7:36
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:19 PM
12:25 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
วันพฤหัสบดี
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
36°F
34°F
34°F
32°F
32°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
27°F
28°F
27°F
25°F
21°F
21°F
23°F
21°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
30°F
27°F
27°F
27°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
257°ตะวันตก
13 mph
253°ตะวันตก
14 mph
264°ตะวันตก
14 mph
253°ตะวันตก
12 mph
252°ตะวันตก
12 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
237°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
89%
84%
84%
82%
82%
77%
79%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
34%
29%
10%
4%
10%
28%
7%
1%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
-
-
-
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
0.24 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 10:14 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
ศ. 06 ธ.ค.
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
32°F
34°F
34°F
34°F
34°F
34°F
32°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
28°F
30°F
32°F
32°F
30°F
32°F
30°F
ระดับที่สบาย
25°F
21°F
25°F
25°F
23°F
27°F
23°F
21°F
จุดน้ำค้าง
30°F
25°F
30°F
30°F
30°F
32°F
28°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
256°ตะวันตก
11 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
209°ตะวันตกเฉียงใต้
13 mph
198°ใต้
14 mph
180°ใต้
22 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
4
4
6
4
ความชื้นสัมพัทธ์
84%
79%
84%
91%
88%
92%
75%
75%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
47%
6%
47%
54%
61%
67%
57%
53%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.04 นิ้ว
-
0.12 นิ้ว
0.47 นิ้ว
0.82 นิ้ว
0.89 นิ้ว
1.2 นิ้ว
0.82 นิ้ว


 
 
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
34°F
32°F
32°F
32°F
23°F
30°F
อุณหภูมิต่ำ
21°F
21°F
27°F
25°F
19°F
18°F
21°F
ระดับที่สบาย
19°F
25°F
25°F
27°F
27°F
16°F
19°F
จุดน้ำค้าง
25°F
32°F
32°F
32°F
32°F
21°F
27°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
16 mph
180°ใต้
11 mph
190°ใต้
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
170°ใต้
12 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
2
2
4
ความชื้นสัมพัทธ์
83%
95%
95%
96%
91%
92%
85%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
60%
65%
74%
6%
5%
51%
ฝนตก
-
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.08 นิ้ว
หิมะตก
2.63 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.86 นิ้ว
2.56 นิ้ว
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พฤ. 05 ธ.ค. 2562, 8:15 หลังเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด