The Time Now > รัสเซีย > Ul'yanovsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ul'yanovsk, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 10 ธันวาคม 2562 11:07:56 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ulyanovsk Vostochny Airport

ครึ้มฝน. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4650 กิโลเมตรจาก Ul'yanovsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
33.8°F
26.98°F
32°F
7.46 mph 180° ใต้
93%
30.09 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 11 ธ.ค. 2562, 12:00 ก่อนเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:55 AM
4:22 PM
7:27
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
3:40 PM
6:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 11 ธ.ค. 2562, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
วันอังคาร
กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
34°F
34°F
34°F
32°F
23°F
27°F
25°F
18°F
ระดับที่สบาย
27°F
27°F
28°F
21°F
10°F
16°F
18°F
18°F
จุดน้ำค้าง
30°F
32°F
32°F
25°F
18°F
18°F
18°F
16°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
287°ตะวันตก
12 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
353°เหนือ
10 mph
4°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
1 mph
342°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
85%
87%
91%
80%
82%
70%
72%
89%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
9 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
9%
41%
4%
11%
0%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.16 นิ้ว
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 11 ธ.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
34°F
27°F
25°F
27°F
27°F
34°F
36°F
39°F
อุณหภูมิต่ำ
28°F
18°F
18°F
19°F
19°F
25°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
27°F
16°F
16°F
14°F
12°F
16°F
28°F
30°F
จุดน้ำค้าง
32°F
18°F
14°F
12°F
16°F
25°F
34°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
270°ตะวันตก
6 mph
343°เหนือ
6 mph
224°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
185°ใต้
13 mph
184°ใต้
16 mph
200°ใต้
13 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
73%
70%
65%
74%
88%
92%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
53%
1%
1%
2%
6%
62%
59%
57%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.05 นิ้ว
หิมะตก
0.16 นิ้ว
-
-
-
-
0.63 นิ้ว
-
-


 
 
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
32°F
30°F
25°F
34°F
32°F
30°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
23°F
21°F
12°F
16°F
30°F
18°F
ระดับที่สบาย
27°F
21°F
16°F
7°F
25°F
27°F
16°F
จุดน้ำค้าง
32°F
27°F
21°F
18°F
32°F
32°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
280°ตะวันตก
7 mph
260°ตะวันตก
4 mph
280°ตะวันตก
11 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
14 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
4
4
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
90%
93%
93%
94%
94%
93%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
50%
50%
47%
59%
71%
55%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
0.17 นิ้ว
-
-
หิมะตก
0.31 นิ้ว
1.1 นิ้ว
0.87 นิ้ว
1.79 นิ้ว
1.28 นิ้ว
0.94 นิ้ว
1.35 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: พ. 11 ธ.ค. 2562, 2:16 ก่อนเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด