The Time Now > รัสเซีย > Ul'yanovsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ul'yanovsk, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 26 ตุลาคม 2563 2:08:03 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ulyanovsk Vostochny Airport

แดดออกเป็นบางส่วน. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
4650 กิโลเมตรจาก Ul'yanovsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
41°F
33.1°F
28.4°F
14.91 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
61%
30.12 "Hg
4.97 ไมล์
จ. 26 ต.ค. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:37 AM
5:22 PM
9:45
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
4:28 PM
1:07 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
32°F
30°F
32°F
37°F
32°F
32°F
41°F
ระดับที่สบาย
28°F
25°F
23°F
27°F
37°F
28°F
27°F
36°F
จุดน้ำค้าง
28°F
27°F
25°F
23°F
23°F
25°F
25°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
350°เหนือ
9 mph
349°เหนือ
7 mph
354°เหนือ
6 mph
344°เหนือ
2 mph
191°ใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
226°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
2
1
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
76%
79%
70%
56%
68%
68%
49%
ทัศนวิสัย
12 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
11 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
0%
3%
0%
0%
2%
2%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 5:22 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
จ. 26 ต.ค.
อ. 27 ต.ค.
พ. 28 ต.ค.
พฤ. 29 ต.ค.
ศ. 30 ต.ค.
ส. 31 ต.ค.
อา. 01 พ.ย.
จ. 02 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
37°F
41°F
43°F
45°F
46°F
48°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
30°F
32°F
32°F
36°F
39°F
43°F
45°F
ระดับที่สบาย
28°F
32°F
32°F
34°F
37°F
39°F
43°F
46°F
จุดน้ำค้าง
28°F
25°F
27°F
28°F
36°F
36°F
41°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
341°เหนือ
4 mph
344°เหนือ
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
175°ใต้
7 mph
174°ใต้
11 mph
250°ตะวันตก
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
1
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
63%
59%
61%
74%
74%
79%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
2%
0%
1%
1%
6%
6%
58%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 พ.ย.
พ. 04 พ.ย.
พฤ. 05 พ.ย.
ศ. 06 พ.ย.
ส. 07 พ.ย.
อา. 08 พ.ย.
จ. 09 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
48°F
50°F
45°F
43°F
34°F
32°F
30°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
43°F
36°F
32°F
32°F
23°F
23°F
ระดับที่สบาย
37°F
39°F
32°F
36°F
27°F
14°F
21°F
จุดน้ำค้าง
37°F
37°F
30°F
32°F
30°F
10°F
10°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
23 mph
280°ตะวันตก
15 mph
280°ตะวันตก
22 mph
290°ตะวันตก
4 mph
290°ตะวันตก
15 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
ไม่มีลม
12 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
6
4
6
2
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
75%
65%
72%
80%
50%
42%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
82%
54%
46%
45%
51%
4%
6%
ฝนตก
0.38 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
0.25 นิ้ว
0.7 นิ้ว
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ul'yanovsk

อัพเดทล่าสุด: จ. 26 ต.ค. 2563, 2:19 หลังเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด