The Time Now > รัสเซีย > Ufa > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ufa, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 22 มกราคม 2563 8:12:01 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ufa

หนาวเย็น.
ระยะทาง
4926 กิโลเมตรจาก Ufa
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
18.45°F
30.2°F
16.78 mph 180° ใต้
100%
29.27 "Hg
0.5 ไมล์
พ. 22 ม.ค. 2563, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+6

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:24 AM
5:31 PM
8:7
ข้างแรมเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:20 AM
2:14 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ufa

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 6:15 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
27°F
28°F
30°F
23°F
21°F
25°F
21°F
19°F
ระดับที่สบาย
14°F
18°F
21°F
12°F
10°F
14°F
12°F
12°F
จุดน้ำค้าง
25°F
27°F
28°F
23°F
18°F
21°F
19°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
265°ตะวันตก
10 mph
250°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
266°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
89%
93%
100%
89%
87%
92%
98%
ทัศนวิสัย
1 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
62%
66%
59%
59%
38%
55%
63%
59%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
1.38 นิ้ว
0.76 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.43 นิ้ว
0.99 นิ้ว
0.47 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ufa

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 8:14 ก่อนเที่ยง GMT+6
 
 
พ. 22 ม.ค.
พฤ. 23 ม.ค.
ศ. 24 ม.ค.
ส. 25 ม.ค.
อา. 26 ม.ค.
จ. 27 ม.ค.
อ. 28 ม.ค.
พ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
30°F
28°F
21°F
18°F
25°F
19°F
28°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
19°F
10°F
9°F
18°F
-18°F
-6°F
27°F
ระดับที่สบาย
18°F
14°F
3°F
-4°F
10°F
-24°F
10°F
23°F
จุดน้ำค้าง
27°F
21°F
10°F
7°F
21°F
-9°F
21°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
13 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
231°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
266°ตะวันตก
14 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
265°ตะวันตก
12 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
200°ใต้
17 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
89%
85%
78%
86%
80%
87%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
86%
76%
72%
73%
73%
58%
67%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
2.69 นิ้ว
1.48 นิ้ว
1.63 นิ้ว
2.78 นิ้ว
3.37 นิ้ว
0.36 นิ้ว
2.82 นิ้ว
0.52 นิ้ว


 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
30°F
19°F
23°F
23°F
23°F
25°F
25°F
อุณหภูมิต่ำ
18°F
10°F
16°F
14°F
14°F
14°F
16°F
ระดับที่สบาย
14°F
5°F
10°F
12°F
9°F
12°F
7°F
จุดน้ำค้าง
23°F
14°F
16°F
21°F
19°F
19°F
18°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
200°ใต้
12 mph
170°ใต้
12 mph
180°ใต้
10 mph
170°ใต้
14 mph
170°ใต้
11 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
19 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
4
3
5
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
80%
76%
93%
91%
85%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
4%
53%
56%
57%
45%
52%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.46 นิ้ว
1.3 นิ้ว
1.28 นิ้ว
0.19 นิ้ว
1.07 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ufa

อัพเดทล่าสุด: พ. 22 ม.ค. 2563, 6:15 ก่อนเที่ยง GMT+6

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด