The Time Now > รัสเซีย > Tomsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tomsk, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 06 กรกฎาคม 2563 12:19:33 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kemerovo

เมฆกระจาย. อ่อน.
ระยะทาง
6033 กิโลเมตรจาก Tomsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
69.8°F
69.8°F
64.4°F
3.11 mph 140° ตะวันออกเฉียงใต้
83%
29.65 "Hg
จ. 06 ก.ค. 2563, 2:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
3:38 AM
9:10 PM
17:32
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:40 PM
3:17 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันจันทร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
75°F
66°F
61°F
66°F
75°F
66°F
57°F
72°F
ระดับที่สบาย
77°F
66°F
61°F
66°F
77°F
66°F
57°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
61°F
59°F
61°F
55°F
57°F
54°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
5°เหนือ
6 mph
350°เหนือ
9 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
321°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
83%
99%
83%
51%
72%
88%
62%
ทัศนวิสัย
3 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
12 ไมล์
12 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
67%
28%
50%
52%
10%
2%
57%
2%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
0.06 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:22 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
จ. 06 ก.ค.
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
75°F
81°F
77°F
75°F
79°F
73°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
59°F
57°F
61°F
59°F
54°F
57°F
57°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
79°F
77°F
77°F
77°F
77°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
55°F
55°F
63°F
52°F
50°F
54°F
64°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
145°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
337°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
326°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
306°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
344°เหนือ
9 mph
22°เหนือ
7 mph
340°เหนือ
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
54%
44%
64%
47%
40%
48%
70%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
74%
70%
46%
64%
5%
3%
6%
57%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
-
0.19 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
73°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
57°F
57°F
57°F
57°F
59°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
72°F
75°F
77°F
77°F
77°F
66°F
จุดน้ำค้าง
55°F
66°F
61°F
57°F
55°F
54°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
350°เหนือ
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
350°เหนือ
10 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
3
2
1
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
51%
84%
65%
59%
52%
52%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
84%
98%
66%
55%
73%
69%
4%
ฝนตก
0.17 นิ้ว
0.53 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.15 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 8:30 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด