The Time Now > รัสเซีย > Tomsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tomsk, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 20 กันยายน 2562 11:21:52 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kemerovo

แดดออก. อ่อน.
ระยะทาง
6033 กิโลเมตรจาก Tomsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
77.14°F
48.2°F
16.78 mph 170° ใต้
41%
29.65 "Hg
10 ไมล์
ศ. 20 ก.ย. 2562, 1:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:57 AM
6:29 PM
12:32
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
8:28 PM
11:21 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 7:20 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
73°F
54°F
46°F
52°F
57°F
46°F
41°F
39°F
ระดับที่สบาย
77°F
52°F
43°F
48°F
55°F
45°F
41°F
36°F
จุดน้ำค้าง
43°F
39°F
39°F
39°F
37°F
37°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
15 mph
239°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
213°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
250°ตะวันตก
10 mph
252°ตะวันตก
4 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
112°ตะวันออก
6 mph
125°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
2
4
3
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
34%
56%
77%
62%
47%
70%
90%
96%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
6 ไมล์
14 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
1%
5%
7%
9%
7%
7%
6%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 9:14 ก่อนเที่ยง GMT+7
 
 
ศ. 20 ก.ย.
ส. 21 ก.ย.
อา. 22 ก.ย.
จ. 23 ก.ย.
อ. 24 ก.ย.
พ. 25 ก.ย.
พฤ. 26 ก.ย.
ศ. 27 ก.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
73°F
57°F
64°F
66°F
61°F
48°F
46°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
45°F
39°F
45°F
45°F
37°F
36°F
32°F
ระดับที่สบาย
68°F
55°F
63°F
52°F
55°F
39°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
43°F
37°F
37°F
41°F
37°F
30°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
14 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
9 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
233°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
181°ใต้
12 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
4
4
4
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
40%
48%
40%
62%
47%
52%
55%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
1%
5%
4%
40%
5%
44%
55%
50%
ฝนตก
-
-
-
0 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 28 ก.ย.
อา. 29 ก.ย.
จ. 30 ก.ย.
อ. 01 ต.ค.
พ. 02 ต.ค.
พฤ. 03 ต.ค.
ศ. 04 ต.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
48°F
46°F
46°F
48°F
50°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
32°F
34°F
36°F
36°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
37°F
45°F
41°F
43°F
48°F
50°F
45°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
43°F
43°F
41°F
39°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
250°ตะวันตก
3 mph
250°ตะวันตก
14 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
4
3
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
58%
87%
84%
80%
70%
67%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
59%
58%
74%
65%
40%
6%
6%
ฝนตก
0.15 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
หิมะตก
0.15 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.34 นิ้ว
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: ศ. 20 ก.ย. 2562, 7:20 ก่อนเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด