The Time Now > รัสเซีย > Tomsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tomsk, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 19 พฤศจิกายน 2562 1:26:47 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Kemerovo

หิมะปลิว. ครึ้มฝน. หนาว.
ระยะทาง
6033 กิโลเมตรจาก Tomsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
14°F
1.13°F
10.4°F
9.94 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
85%
29.8 "Hg
2.92 ไมล์
อ. 19 พ.ย. 2562, 3:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:03 AM
4:05 PM
8:2
ข้างแรมหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
9:08 PM
1:27 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 1:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
วันอังคาร
ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
-2°F
-2°F
-0°F
5°F
-0°F
-2°F
-4°F
-2°F
ระดับที่สบาย
-15°F
-15°F
-13°F
-8°F
-11°F
-17°F
-20°F
-20°F
จุดน้ำค้าง
-8°F
-8°F
-6°F
-0°F
-4°F
-8°F
-9°F
-8°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
268°ตะวันตก
6 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
236°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
241°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
265°ตะวันตก
7 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
205°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
2
2
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
80%
79%
78%
81%
81%
77%
75%
ทัศนวิสัย
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
62%
56%
54%
46%
32%
57%
41%
49%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.71 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.72 นิ้ว
0.71 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.69 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พ. 20 พ.ย.
พฤ. 21 พ.ย.
ศ. 22 พ.ย.
ส. 23 พ.ย.
อา. 24 พ.ย.
จ. 25 พ.ย.
อ. 26 พ.ย.
พ. 27 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
5°F
-2°F
3°F
5°F
9°F
10°F
10°F
10°F
อุณหภูมิต่ำ
-2°F
-4°F
-2°F
3°F
3°F
5°F
5°F
5°F
ระดับที่สบาย
-8°F
-20°F
-11°F
-11°F
-4°F
1°F
-2°F
-4°F
จุดน้ำค้าง
-2°F
-8°F
-2°F
-0°F
3°F
9°F
9°F
9°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
245°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
216°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
218°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
200°ใต้
10 mph
200°ใต้
9 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
4
3
4
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
74%
78%
78%
83%
95%
92%
92%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
74%
64%
74%
69%
6%
49%
56%
47%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
2.37 นิ้ว
2.21 นิ้ว
3.32 นิ้ว
3.37 นิ้ว
-
0.92 นิ้ว
1.32 นิ้ว
0.35 นิ้ว


 
 
พฤ. 28 พ.ย.
ศ. 29 พ.ย.
ส. 30 พ.ย.
อา. 01 ธ.ค.
จ. 02 ธ.ค.
อ. 03 ธ.ค.
พ. 04 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
14°F
14°F
12°F
10°F
5°F
18°F
19°F
อุณหภูมิต่ำ
3°F
7°F
5°F
-4°F
-0°F
-0°F
16°F
ระดับที่สบาย
-4°F
-0°F
-0°F
-4°F
-4°F
3°F
7°F
จุดน้ำค้าง
9°F
12°F
10°F
5°F
5°F
14°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
200°ใต้
11 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
170°ใต้
7 mph
170°ใต้
12 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
3
3
1
2
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
97%
98%
99%
96%
94%
96%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
41%
68%
44%
3%
6%
60%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.17 นิ้ว
2.85 นิ้ว
0.33 นิ้ว
-
-
2.03 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tomsk

อัพเดทล่าสุด: อ. 19 พ.ย. 2562, 1:14 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด