The Time Now > รัสเซีย > เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันจันทร์ 25 มิถุนายน 2561 8:41:13 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
St. Petersburg

ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
4450 กิโลเมตรจาก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
51.1°F
50°F
7.46 mph 160° ใต้
88%
29.89 "Hg
จ. 25 มิ.ย. 2561, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
3:36 AM
10:26 PM
18:50
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:57 PM
2:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
63°F
61°F
54°F
55°F
66°F
63°F
57°F
ระดับที่สบาย
45°F
63°F
61°F
54°F
54°F
66°F
63°F
55°F
จุดน้ำค้าง
43°F
48°F
50°F
48°F
50°F
48°F
52°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
197°ใต้
9 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
196°ใต้
4 mph
56°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
160°ใต้
9 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
305°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
309°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
58%
67%
78%
81%
54%
68%
76%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
16 ไมล์
11 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
12 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
2%
2%
2%
3%
3%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 6:14 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
จ. 25 มิ.ย.
อ. 26 มิ.ย.
พ. 27 มิ.ย.
พฤ. 28 มิ.ย.
ศ. 29 มิ.ย.
ส. 30 มิ.ย.
อา. 01 ก.ค.
จ. 02 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
66°F
66°F
73°F
73°F
64°F
64°F
68°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
54°F
57°F
57°F
55°F
52°F
52°F
55°F
ระดับที่สบาย
61°F
66°F
66°F
77°F
77°F
55°F
61°F
68°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
52°F
52°F
50°F
54°F
37°F
39°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
203°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
284°ตะวันตก
9 mph
80°ตะวันออก
9 mph
174°ใต้
9 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
20°เหนือ
4 mph
290°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
61%
56%
60%
50%
46%
88%
42%
36%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
1%
2%
2%
4%
4%
34%
3%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 03 ก.ค.
พ. 04 ก.ค.
พฤ. 05 ก.ค.
ศ. 06 ก.ค.
ส. 07 ก.ค.
อา. 08 ก.ค.
จ. 09 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
72°F
70°F
70°F
72°F
72°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
ระดับที่สบาย
68°F
77°F
75°F
68°F
68°F
64°F
64°F
จุดน้ำค้าง
41°F
45°F
52°F
66°F
57°F
61°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
280°ตะวันตก
2 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
170°ใต้
1 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
1
4
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
37%
38%
51%
91%
69%
89%
89%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
3%
5%
46%
51%
43%
53%
54%
ฝนตก
-
-
0.15 นิ้ว
0.44 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.39 นิ้ว
0.25 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

อัพเดทล่าสุด: จ. 25 มิ.ย. 2561, 4:14 ก่อนเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด