The Time Now > รัสเซีย > เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 11:34:53 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
St. Petersburg

เมฆต่ำ. หนาวเย็น.
ระยะทาง
4450 กิโลเมตรจาก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
30.2°F
20.19°F
26.6°F
12.43 mph 110° ตะวันออก
86%
29.59 "Hg
พ. 29 ม.ค. 2563, 12:00 หลังเที่ยง GMT+4

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:20 AM
5:04 PM
7:44
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:07 AM
10:23 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 10:16 ก่อนเที่ยง GMT+4
 
 
พุธ
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
30°F
32°F
32°F
32°F
32°F
30°F
28°F
28°F
ระดับที่สบาย
21°F
23°F
27°F
27°F
25°F
23°F
21°F
21°F
จุดน้ำค้าง
27°F
28°F
32°F
30°F
30°F
28°F
27°F
25°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
115°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
117°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
122°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
98°ตะวันออก
7 mph
91°ตะวันออก
6 mph
69°ตะวันออก
6 mph
74°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
90%
92%
88%
88%
89%
92%
84%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
46%
40%
38%
36%
11%
12%
54%
56%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.12 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
0.31 นิ้ว
0.27 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 12:14 หลังเที่ยง GMT+4
 
 
พ. 29 ม.ค.
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
32°F
32°F
30°F
32°F
36°F
34°F
30°F
30°F
อุณหภูมิต่ำ
30°F
30°F
25°F
23°F
32°F
32°F
25°F
27°F
ระดับที่สบาย
21°F
25°F
19°F
21°F
30°F
23°F
25°F
23°F
จุดน้ำค้าง
27°F
30°F
25°F
27°F
34°F
30°F
21°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
116°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
105°ตะวันออก
7 mph
72°ตะวันออก
9 mph
166°ใต้
9 mph
225°ตะวันตกเฉียงใต้
19 mph
283°ตะวันตก
4 mph
340°เหนือ
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
5
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
89%
87%
86%
92%
84%
72%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
50%
64%
62%
95%
53%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
0.25 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
0.35 นิ้ว
0.35 นิ้ว
1 นิ้ว
0.97 นิ้ว
0.79 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-


 
 
พฤ. 06 ก.พ.
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
27°F
30°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
อุณหภูมิต่ำ
21°F
21°F
25°F
27°F
27°F
27°F
30°F
ระดับที่สบาย
16°F
21°F
21°F
21°F
23°F
23°F
18°F
จุดน้ำค้าง
10°F
16°F
28°F
28°F
21°F
27°F
30°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
270°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
18 mph
280°ตะวันตก
22 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
56%
90%
91%
64%
78%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
5%
44%
51%
51%
5%
50%
71%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.18 นิ้ว
1.09 นิ้ว
0.24 นิ้ว
-
0.73 นิ้ว
4.22 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 10:16 ก่อนเที่ยง GMT+4

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด