The Time Now > รัสเซีย > Khabarovsk > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Khabarovsk, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 22 มกราคม 2562 8:52:32 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Habarovsk

โปร่ง. หนาวจัด.
ระยะทาง
8162 กิโลเมตรจาก Khabarovsk
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
-9.4°F
-25.69°F
-14.8°F
7.46 mph 180° ใต้
77%
29.8 "Hg
อ. 22 ม.ค. 2562, 9:00 ก่อนเที่ยง GMT+11

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
8:42 AM
5:39 PM
8:57
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:40 PM
8:35 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Khabarovsk

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ม.ค. 2562, 5:21 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
-8°F
9°F
5°F
3°F
1°F
9°F
1°F
-6°F
ระดับที่สบาย
-26°F
-4°F
-6°F
-11°F
-11°F
-4°F
-11°F
-18°F
จุดน้ำค้าง
-15°F
-4°F
-2°F
-2°F
-4°F
-2°F
-6°F
-11°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
208°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
156°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
52°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
23°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
327°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
54%
72%
78%
74%
60%
71%
79%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
8 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
1%
12%
57%
60%
56%
50%
10%
56%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
0.49 นิ้ว
0.49 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.39 นิ้ว
-
0.1 นิ้ว


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Khabarovsk

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ม.ค. 2562, 7:14 ก่อนเที่ยง GMT+11
 
 
อ. 22 ม.ค.
พ. 23 ม.ค.
พฤ. 24 ม.ค.
ศ. 25 ม.ค.
ส. 26 ม.ค.
อา. 27 ม.ค.
จ. 28 ม.ค.
อ. 29 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
9°F
9°F
10°F
12°F
10°F
10°F
14°F
10°F
อุณหภูมิต่ำ
-8°F
-2°F
-6°F
-6°F
-4°F
-0°F
5°F
1°F
ระดับที่สบาย
-8°F
-6°F
-4°F
-2°F
-4°F
-4°F
3°F
10°F
จุดน้ำค้าง
-6°F
-2°F
-4°F
-0°F
-2°F
5°F
10°F
7°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
72°ตะวันออก
7 mph
227°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
64%
59%
63%
61%
82%
87%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
58%
60%
6%
6%
6%
6%
40%
46%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.49 นิ้ว
1.57 นิ้ว
-
-
-
-
1.07 นิ้ว
1.13 นิ้ว


 
 
พ. 30 ม.ค.
พฤ. 31 ม.ค.
ศ. 01 ก.พ.
ส. 02 ก.พ.
อา. 03 ก.พ.
จ. 04 ก.พ.
อ. 05 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
9°F
1°F
1°F
-2°F
-2°F
-2°F
-0°F
อุณหภูมิต่ำ
-2°F
-6°F
-8°F
-9°F
-15°F
-17°F
-15°F
ระดับที่สบาย
-4°F
-15°F
-9°F
-13°F
-13°F
-22°F
-18°F
จุดน้ำค้าง
3°F
-4°F
-2°F
-4°F
-4°F
-6°F
-2°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
250°ตะวันตก
5 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
2
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
74%
90%
89%
89%
89%
88%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
40%
6%
42%
35%
6%
40%
44%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.59 นิ้ว
-
1.18 นิ้ว
0.59 นิ้ว
-
1.18 นิ้ว
1.18 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Khabarovsk

อัพเดทล่าสุด: อ. 22 ม.ค. 2562, 5:21 ก่อนเที่ยง GMT+11

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด