The Time Now > รัสเซีย > Barnaul > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Barnaul, รัสเซีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 29 มกราคม 2563 2:23:12 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Barnaul Airport

หิมะเบาๆ. แดดออกเป็นบางส่วน. หนาวจัด.
ระยะทาง
5968 กิโลเมตรจาก Barnaul
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
1.4°F
-20.02°F
-4°F
19.26 mph 230° ตะวันตกเฉียงใต้
78%
30.36 "Hg
1.99 ไมล์
พ. 29 ม.ค. 2563, 4:00 หลังเที่ยง GMT+7

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
9:15 AM
6:01 PM
8:46
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:22 AM
10:44 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Barnaul

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:16 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
-2°F
-8°F
1°F
-4°F
-6°F
-8°F
1°F
-2°F
ระดับที่สบาย
-17°F
-22°F
-11°F
-17°F
-17°F
-20°F
-6°F
-11°F
จุดน้ำค้าง
-8°F
-13°F
-6°F
-9°F
-9°F
-11°F
-4°F
-6°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
238°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
6 mph
183°ใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
221°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
178°ใต้
4 mph
186°ใต้
4 mph
88°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
2
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
78%
71%
76%
81%
83%
78%
82%
ทัศนวิสัย
5 ไมล์
4 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
33%
56%
2%
11%
10%
11%
11%
7%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.12 นิ้ว
0.12 นิ้ว
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Barnaul

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 10:14 หลังเที่ยง GMT+7
 
 
พฤ. 30 ม.ค.
ศ. 31 ม.ค.
ส. 01 ก.พ.
อา. 02 ก.พ.
จ. 03 ก.พ.
อ. 04 ก.พ.
พ. 05 ก.พ.
พฤ. 06 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
1°F
1°F
7°F
14°F
12°F
10°F
18°F
14°F
อุณหภูมิต่ำ
-8°F
-8°F
-8°F
-0°F
-0°F
-8°F
1°F
-0°F
ระดับที่สบาย
-17°F
-9°F
-9°F
-8°F
-4°F
1°F
10°F
7°F
จุดน้ำค้าง
-9°F
-6°F
-6°F
-2°F
-0°F
7°F
16°F
12°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
149°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
68°ตะวันออก
6 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
71°ตะวันออก
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
10°เหนือ
4 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
2
2
1
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
77%
82%
70%
71%
70%
86%
91%
93%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
58%
6%
5%
4%
3%
43%
51%
45%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.24 นิ้ว
-
-
-
-
0.22 นิ้ว
0.87 นิ้ว
0.35 นิ้ว


 
 
ศ. 07 ก.พ.
ส. 08 ก.พ.
อา. 09 ก.พ.
จ. 10 ก.พ.
อ. 11 ก.พ.
พ. 12 ก.พ.
พฤ. 13 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
23°F
23°F
23°F
25°F
21°F
18°F
23°F
อุณหภูมิต่ำ
5°F
10°F
10°F
14°F
10°F
7°F
16°F
ระดับที่สบาย
16°F
14°F
14°F
14°F
7°F
3°F
7°F
จุดน้ำค้าง
19°F
19°F
19°F
23°F
18°F
14°F
19°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
110°ตะวันออก
6 mph
190°ใต้
6 mph
110°ตะวันออก
7 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
200°ใต้
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
21 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
4
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
91%
90%
99%
91%
83%
87%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
45%
56%
47%
70%
62%
62%
63%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
0.61 นิ้ว
2.37 นิ้ว
0.25 นิ้ว
4.57 นิ้ว
2.27 นิ้ว
1.61 นิ้ว
2.31 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Barnaul

อัพเดทล่าสุด: พ. 29 ม.ค. 2563, 8:16 หลังเที่ยง GMT+7

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด