The Time Now > โรมาเนีย > Tulcea > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Tulcea, โรมาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 6:04:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Tulcea Airport

เมฆกระจาย. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
3586 กิโลเมตรจาก Tulcea
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
33.71°F
33.8°F
21.75 mph 350° เหนือ
71%
30.18 "Hg
ส. 27 ก.พ. 2564, 5:30 หลังเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:47 AM
5:48 PM
11:1
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:56 PM
7:14 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Tulcea

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
41°F
37°F
37°F
43°F
34°F
36°F
36°F
39°F
ระดับที่สบาย
32°F
28°F
30°F
36°F
30°F
30°F
30°F
32°F
จุดน้ำค้าง
34°F
32°F
32°F
32°F
30°F
30°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
343°เหนือ
16 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
18 mph
339°เหนือ
17 mph
333°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
334°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
1°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
4
3
3
3
4
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
81%
77%
61%
78%
77%
85%
75%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
11 ไมล์
10 ไมล์
14 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
5 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
66%
8%
30%
36%
10%
54%
64%
53%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Tulcea

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 5:22 หลังเที่ยง GMT+2
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
43°F
39°F
45°F
54°F
57°F
55°F
46°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
36°F
32°F
36°F
36°F
41°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
34°F
32°F
37°F
48°F
52°F
54°F
36°F
37°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
32°F
36°F
37°F
32°F
19°F
21°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
199°ใต้
11 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
10°เหนือ
7 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
64%
76%
64%
55%
53%
40%
38%
40%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
49%
72%
51%
3%
2%
6%
5%
6%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
0.04 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
39°F
45°F
48°F
48°F
48°F
46°F
46°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
34°F
34°F
36°F
34°F
34°F
ระดับที่สบาย
34°F
39°F
45°F
41°F
41°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
12°F
14°F
27°F
32°F
32°F
30°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
10°เหนือ
9 mph
290°ตะวันตก
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
110°ตะวันออก
11 mph
70°ตะวันออก
11 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
2
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
29%
28%
42%
54%
51%
52%
59%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
5%
6%
6%
6%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Tulcea

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 2:18 หลังเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด