The Time Now > โรมาเนีย > Targoviste > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Targoviste, โรมาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 1:44:45 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Bucharest Otopeni

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
3476 กิโลเมตรจาก Targoviste
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
71.6°F
69.26°F
68°F
3.11 mph 270° ตะวันตก
88%
29.68 "Hg
อ. 07 ก.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:38 AM
9:07 PM
15:29
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:27 PM
6:32 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Targoviste

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:31 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
75°F
81°F
63°F
52°F
52°F
73°F
66°F
ระดับที่สบาย
64°F
77°F
84°F
63°F
50°F
50°F
77°F
66°F
จุดน้ำค้าง
61°F
63°F
64°F
54°F
50°F
50°F
50°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
4°เหนือ
1 mph
271°ตะวันตก
6 mph
158°ใต้
4 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
13°เหนือ
3 mph
219°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
191°ใต้
3 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
0
2
2
2
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
65%
59%
76%
92%
99%
44%
67%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
11 ไมล์
3 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
19 ไมล์
11 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
6%
79%
43%
27%
3%
0%
1%
ฝนตก
-
-
0.53 นิ้ว
0.12 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Targoviste

อัพเดทล่าสุด: อ. 07 ก.ค. 2563, 12:22 ก่อนเที่ยง GMT+3
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
81°F
73°F
79°F
81°F
81°F
77°F
75°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
52°F
54°F
59°F
59°F
61°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
75°F
77°F
79°F
79°F
81°F
79°F
75°F
75°F
จุดน้ำค้าง
63°F
52°F
55°F
57°F
59°F
70°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
184°ใต้
6 mph
147°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
183°ใต้
5 mph
194°ใต้
5 mph
70°ตะวันออก
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
2
2
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
48%
47%
49%
47%
82%
56%
54%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
99%
40%
6%
6%
45%
68%
43%
6%
ฝนตก
0.65 นิ้ว
0 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
0.35 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
77°F
75°F
77°F
77°F
81°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
59°F
61°F
ระดับที่สบาย
77°F
77°F
75°F
77°F
79°F
81°F
81°F
จุดน้ำค้าง
52°F
55°F
64°F
54°F
61°F
59°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
170°ใต้
4 mph
180°ใต้
4 mph
80°ตะวันออก
2 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
270°ตะวันตก
6 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
260°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
49%
48%
73%
47%
59%
50%
44%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
3
ต่ำ
7
สูง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
4%
40%
96%
41%
44%
42%
41%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.23 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Targoviste

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:31 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด