The Time Now > โรมาเนีย > Drobeta-Turnu Severin > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Drobeta-Turnu Severin, โรมาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 10:31:12 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Craiova Airport

หมอก. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3386 กิโลเมตรจาก Drobeta-Turnu Severin
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
39.2°F
31.57°F
39.2°F
12.43 mph 70° ตะวันออก
100%
29.62 "Hg
0.25 ไมล์
ศ. 13 ธ.ค. 2562, 10:00 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:57 AM
4:49 PM
8:52
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:03 PM
8:59 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Drobeta-Turnu Severin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันศุกร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
45°F
45°F
45°F
46°F
50°F
45°F
39°F
37°F
ระดับที่สบาย
41°F
39°F
39°F
41°F
48°F
43°F
36°F
36°F
จุดน้ำค้าง
41°F
43°F
43°F
43°F
45°F
43°F
39°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
84°ตะวันออก
9 mph
79°ตะวันออก
12 mph
64°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
284°ตะวันตก
5 mph
290°ตะวันตก
4 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
3
2
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
91%
92%
91%
79%
92%
100%
94%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
5 ไมล์
5 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
52%
37%
54%
36%
35%
11%
9%
1%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Drobeta-Turnu Severin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 10:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
50°F
50°F
48°F
46°F
52°F
54°F
48°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
45°F
37°F
34°F
34°F
34°F
43°F
39°F
ระดับที่สบาย
41°F
48°F
45°F
45°F
45°F
46°F
50°F
48°F
จุดน้ำค้าง
41°F
45°F
39°F
39°F
39°F
39°F
39°F
43°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
85°ตะวันออก
5 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
4 mph
261°ตะวันตก
2 mph
22°เหนือ
2 mph
214°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
259°ตะวันตก
7 mph
70°ตะวันออก
1 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
2
1
1
1
1
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
88%
82%
77%
78%
81%
71%
62%
83%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
85%
50%
2%
1%
2%
2%
6%
48%
ฝนตก
0.06 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
-
-
-
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ส. 21 ธ.ค.
อา. 22 ธ.ค.
จ. 23 ธ.ค.
อ. 24 ธ.ค.
พ. 25 ธ.ค.
พฤ. 26 ธ.ค.
ศ. 27 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
45°F
39°F
39°F
43°F
43°F
43°F
45°F
อุณหภูมิต่ำ
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
34°F
36°F
ระดับที่สบาย
41°F
32°F
36°F
43°F
43°F
41°F
41°F
จุดน้ำค้าง
36°F
37°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
80°ตะวันออก
11 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
2 mph
170°ใต้
2 mph
190°ใต้
4 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
4
2
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
72%
96%
74%
66%
66%
67%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
60%
65%
60%
5%
4%
4%
4%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
0.16 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.2 นิ้ว
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Drobeta-Turnu Severin

อัพเดทล่าสุด: ศ. 13 ธ.ค. 2562, 8:16 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด