The Time Now > โรมาเนีย > Cluj-Napoca > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Cluj-Napoca, โรมาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2563 8:22:01 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Cluj Airport-Napoca

เมฆกระจาย. เย็น.
ระยะทาง
3536 กิโลเมตรจาก Cluj-Napoca
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
59°F
56.37°F
53.6°F
13.67 mph 280° ตะวันตก
82%
30.12 "Hg
อา. 12 ก.ค. 2563, 8:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:44 AM
9:17 PM
15:33
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:50 AM
1:07 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Cluj-Napoca

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 4:29 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
61°F
52°F
57°F
68°F
63°F
48°F
46°F
72°F
ระดับที่สบาย
61°F
50°F
57°F
68°F
63°F
45°F
45°F
77°F
จุดน้ำค้าง
50°F
46°F
45°F
45°F
46°F
45°F
46°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
302°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
290°ตะวันตก
6 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
329°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
296°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
261°ตะวันตก
4 mph
21°เหนือ
7 mph
32°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
66%
82%
60%
42%
56%
88%
99%
38%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
13 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
11 ไมล์
17 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
7%
5%
2%
2%
7%
1%
2%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Cluj-Napoca

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 6:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
72°F
77°F
75°F
73°F
64°F
72°F
73°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
46°F
48°F
54°F
54°F
50°F
50°F
55°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
77°F
77°F
75°F
64°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
45°F
45°F
52°F
54°F
50°F
54°F
55°F
57°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
257°ตะวันตก
7 mph
200°ใต้
7 mph
323°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
287°ตะวันตก
13 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
4
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
43%
40%
43%
51%
47%
69%
62%
56%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
4%
1%
5%
71%
49%
49%
6%
5%
ฝนตก
-
-
-
0.22 นิ้ว
0.02 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
72°F
72°F
70°F
70°F
70°F
75°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
57°F
57°F
55°F
52°F
55°F
ระดับที่สบาย
77°F
72°F
75°F
66°F
66°F
68°F
77°F
จุดน้ำค้าง
61°F
66°F
59°F
63°F
59°F
55°F
59°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
2 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
290°ตะวันตก
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
20°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
4
3
3
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
58%
84%
63%
88%
77%
63%
58%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
88%
99%
61%
86%
6%
6%
ฝนตก
-
0.12 นิ้ว
0.36 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.62 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Cluj-Napoca

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 4:29 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด