The Time Now > โรมาเนีย > Baia Mare > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Baia Mare, โรมาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอาทิตย์ 12 กรกฎาคม 2563 8:25:34 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Baia Mare Airport

ครึ้มฝน. เย็น.
ระยะทาง
3588 กิโลเมตรจาก Baia Mare
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
53.6°F
7.46 mph 290° ตะวันตก
77%
30.12 "Hg
อา. 12 ก.ค. 2563, 8:00 หลังเที่ยง GMT+3

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
5:40 AM
9:21 PM
15:41
Last Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:50 AM
1:07 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Baia Mare

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 4:29 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
วันอาทิตย์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
59°F
48°F
46°F
68°F
61°F
50°F
46°F
72°F
ระดับที่สบาย
59°F
45°F
46°F
68°F
61°F
48°F
46°F
77°F
จุดน้ำค้าง
52°F
46°F
46°F
48°F
50°F
45°F
48°F
52°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
7°เหนือ
4 mph
36°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
343°เหนือ
7 mph
317°ตะวันตกเฉียงเหนือ
5 mph
318°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
61°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
261°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
1
3
2
2
1
2
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
95%
100%
49%
68%
86%
100%
48%
ทัศนวิสัย
6 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
14 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
9 ไมล์
15 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
12%
8%
1%
9%
5%
1%
1%
3%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Baia Mare

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 6:22 หลังเที่ยง GMT+3
 
 
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
72°F
75°F
73°F
66°F
68°F
77°F
77°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
46°F
52°F
55°F
54°F
54°F
50°F
57°F
ระดับที่สบาย
68°F
75°F
77°F
75°F
66°F
66°F
75°F
77°F
จุดน้ำค้าง
48°F
52°F
55°F
59°F
54°F
57°F
54°F
61°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
292°ตะวันตก
6 mph
135°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
143°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
186°ใต้
8 mph
244°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
6 mph
250°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
2
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
50%
50%
52%
63%
66%
72%
53%
62%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
0
ต่ำที่สุด
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
5%
2%
48%
73%
67%
62%
6%
9%
ฝนตก
-
-
0.05 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อ. 21 ก.ค.
พ. 22 ก.ค.
พฤ. 23 ก.ค.
ศ. 24 ก.ค.
ส. 25 ก.ค.
อา. 26 ก.ค.
จ. 27 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
79°F
72°F
72°F
72°F
73°F
73°F
81°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
59°F
59°F
57°F
57°F
54°F
59°F
ระดับที่สบาย
81°F
70°F
75°F
68°F
72°F
75°F
81°F
จุดน้ำค้าง
68°F
68°F
57°F
66°F
64°F
57°F
63°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
260°ตะวันตก
4 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
170°ใต้
ไม่มีลม
6 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
4 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
2
1
2
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
71%
90%
59%
88%
80%
61%
57%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
3
ต่ำ
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
การคาดการณ์ฝน
21%
66%
96%
58%
57%
6%
5%
ฝนตก
-
0.35 นิ้ว
0.19 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.13 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Baia Mare

อัพเดทล่าสุด: อา. 12 ก.ค. 2563, 4:29 หลังเที่ยง GMT+3

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด