The Time Now > โรมาเนีย > Baia Mare > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Baia Mare, โรมาเนีย สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 4:03:20 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Satu Mare Airport

หมอกน้ำแข็ง. หนาวเย็น.
ระยะทาง
3588 กิโลเมตรจาก Baia Mare
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
28.4°F
28.4°F
26.6°F
1.86 mph 80° ตะวันออก
93%
30.12 "Hg
3.11 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 3:30 ก่อนเที่ยง GMT+2

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:58 AM
4:34 PM
8:36
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:11 PM
1:24 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Baia Mare

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
28°F
36°F
32°F
32°F
34°F
36°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
23°F
32°F
30°F
30°F
32°F
34°F
32°F
32°F
จุดน้ำค้าง
30°F
32°F
32°F
32°F
32°F
34°F
34°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
112°ตะวันออก
4 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
154°ตะวันออกเฉียงใต้
3 mph
196°ใต้
4 mph
134°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
99°ตะวันออก
6 mph
111°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
1
1
1
1
1
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
100%
86%
93%
96%
99%
92%
93%
93%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
7 ไมล์
5 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
4 ไมล์
6 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
6%
28%
47%
43%
31%
11%
9%
32%
ฝนตก
-
-
-
0.04 นิ้ว
0.03 นิ้ว
-
-
0.01 นิ้ว
หิมะตก
-
0.04 นิ้ว
0.28 นิ้ว
0.08 นิ้ว
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Baia Mare

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 3:14 ก่อนเที่ยง GMT+2
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
36°F
36°F
39°F
39°F
41°F
43°F
41°F
43°F
อุณหภูมิต่ำ
27°F
32°F
34°F
36°F
32°F
32°F
36°F
36°F
ระดับที่สบาย
32°F
32°F
34°F
39°F
36°F
36°F
39°F
43°F
จุดน้ำค้าง
32°F
34°F
36°F
36°F
34°F
34°F
39°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
124°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
152°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
109°ตะวันออก
2 mph
174°ใต้
4 mph
73°ตะวันออก
4 mph
86°ตะวันออก
3 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
2 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
1
1
2
1
1
ความชื้นสัมพัทธ์
87%
92%
90%
91%
84%
78%
96%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
58%
53%
65%
65%
6%
50%
58%
55%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
0 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.23 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
37°F
41°F
41°F
41°F
41°F
41°F
41°F
อุณหภูมิต่ำ
34°F
34°F
36°F
34°F
34°F
34°F
32°F
ระดับที่สบาย
34°F
37°F
36°F
37°F
36°F
37°F
41°F
จุดน้ำค้าง
36°F
36°F
37°F
39°F
37°F
37°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
3 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
4 mph
150°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
5 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
1
2
2
3
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
85%
91%
93%
90%
92%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
56%
58%
59%
78%
71%
62%
56%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.4 นิ้ว
0.59 นิ้ว
0.26 นิ้ว
0.07 นิ้ว
หิมะตก
0.44 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
-
-
-
0.24 นิ้ว

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Baia Mare

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 2:19 ก่อนเที่ยง GMT+2

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด