The Time Now > โปรตุเกส > Rio de Mouro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Rio de Mouro, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 4:12:18 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lisbon Portela Airport

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2747 กิโลเมตรจาก Rio de Mouro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
66.2°F
66.2°F
50°F
8.7 mph 60° ตะวันออกเฉียงเหนือ
56%
30.12 "Hg
ส. 27 ก.พ. 2564, 3:30 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:13 AM
6:27 PM
11:14
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:46 PM
7:39 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Rio de Mouro

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 12:18 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
52°F
52°F
55°F
52°F
50°F
50°F
55°F
ระดับที่สบาย
52°F
48°F
48°F
55°F
48°F
48°F
48°F
54°F
จุดน้ำค้าง
46°F
45°F
43°F
46°F
46°F
46°F
48°F
50°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
37°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
9 mph
97°ตะวันออก
7 mph
179°ใต้
6 mph
211°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
192°ใต้
10 mph
268°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
74%
80%
71%
70%
84%
89%
90%
81%
ทัศนวิสัย
9 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
11 ไมล์
8 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
8 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
2%
2%
2%
2%
5%
7%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Rio de Mouro

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
อา. 07 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
55°F
59°F
59°F
59°F
55°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
50°F
48°F
50°F
52°F
52°F
50°F
46°F
ระดับที่สบาย
54°F
52°F
52°F
57°F
55°F
57°F
52°F
50°F
จุดน้ำค้าง
45°F
48°F
46°F
50°F
48°F
43°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
136°ตะวันออกเฉียงใต้
9 mph
234°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
343°เหนือ
8 mph
107°ตะวันออก
11 mph
106°ตะวันออก
5 mph
290°ตะวันตก
12 mph
340°เหนือ
17 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
4
2
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
81%
76%
73%
70%
58%
67%
71%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
1%
4%
3%
6%
5%
6%
4%
5%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
อา. 14 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
54°F
55°F
57°F
57°F
57°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
50°F
50°F
50°F
52°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
50°F
50°F
52°F
54°F
54°F
52°F
55°F
จุดน้ำค้าง
43°F
45°F
41°F
54°F
48°F
41°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
11 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
280°ตะวันตก
9 mph
290°ตะวันตก
19 mph
340°เหนือ
18 mph
350°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
4
4
3
5
5
ความชื้นสัมพัทธ์
68%
73%
61%
93%
72%
59%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
43%
71%
60%
60%
48%
6%
5%
ฝนตก
0.03 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Rio de Mouro

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 12:18 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด