The Time Now > โปรตุเกส > Rio de Mouro > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Rio de Mouro, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันอังคาร 07 กรกฎาคม 2563 1:33:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Lisbon Portela Airport

โปร่ง. อ่อน.
ระยะทาง
2747 กิโลเมตรจาก Rio de Mouro
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
73.4°F
76.5°F
59°F
12.43 mph 310° ตะวันตกเฉียงเหนือ
61%
29.98 "Hg
10 ไมล์
อ. 07 ก.ค. 2563, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:19 AM
9:05 PM
14:46
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
10:30 PM
7:20 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Rio de Mouro

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 8:31 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันจันทร์
กลางคืน
วันอังคาร
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
64°F
68°F
75°F
68°F
63°F
63°F
70°F
66°F
ระดับที่สบาย
64°F
68°F
77°F
68°F
63°F
63°F
75°F
66°F
จุดน้ำค้าง
57°F
57°F
55°F
55°F
55°F
54°F
55°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
350°เหนือ
6 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
292°ตะวันตก
13 mph
336°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
3
3
3
3
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
69%
50%
64%
81%
76%
59%
70%
ทัศนวิสัย
7 ไมล์
7 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
7 ไมล์
6 ไมล์
10 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Rio de Mouro

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 10:22 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อ. 07 ก.ค.
พ. 08 ก.ค.
พฤ. 09 ก.ค.
ศ. 10 ก.ค.
ส. 11 ก.ค.
อา. 12 ก.ค.
จ. 13 ก.ค.
อ. 14 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
70°F
72°F
73°F
73°F
82°F
75°F
82°F
อุณหภูมิต่ำ
64°F
63°F
63°F
64°F
64°F
63°F
52°F
63°F
ระดับที่สบาย
77°F
68°F
75°F
75°F
75°F
84°F
54°F
84°F
จุดน้ำค้าง
55°F
55°F
57°F
57°F
57°F
68°F
45°F
66°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
315°ตะวันตกเฉียงเหนือ
15 mph
348°เหนือ
16 mph
14°เหนือ
11 mph
308°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
260°ตะวันตก
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
26 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
4
4
4
3
3
4
6
ความชื้นสัมพัทธ์
52%
61%
63%
60%
61%
62%
64%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
0%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พ. 15 ก.ค.
พฤ. 16 ก.ค.
ศ. 17 ก.ค.
ส. 18 ก.ค.
อา. 19 ก.ค.
จ. 20 ก.ค.
อ. 21 ก.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
75°F
84°F
84°F
84°F
88°F
86°F
91°F
อุณหภูมิต่ำ
61°F
63°F
63°F
63°F
63°F
63°F
64°F
ระดับที่สบาย
68°F
90°F
86°F
88°F
90°F
88°F
102°F
จุดน้ำค้าง
54°F
70°F
64°F
70°F
70°F
70°F
77°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
340°เหนือ
13 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
22 mph
350°เหนือ
22 mph
340°เหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
14 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
19 mph
340°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
5
4
4
5
ความชื้นสัมพัทธ์
62%
63%
51%
67%
61%
64%
68%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
2%
1%
3%
4%
3%
4%
4%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Rio de Mouro

อัพเดทล่าสุด: จ. 06 ก.ค. 2563, 8:31 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด