The Time Now > โปรตุเกส > Porto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Porto, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 8:35:57 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto / Pedras Rubras

เมฆเคลื่อนผ่าน. อ่อน.
ระยะทาง
2897 กิโลเมตรจาก Porto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
62.6°F
62.6°F
57.2°F
4.35 mph 300° ตะวันตกเฉียงเหนือ
83%
29.95 "Hg
ส. 26 พ.ค. 2561, 8:00 หลังเที่ยง GMT+1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
6:07 AM
8:55 PM
14:48
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
5:49 PM
4:40 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 7:10 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
วันเสาร์
กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
55°F
61°F
66°F
57°F
54°F
54°F
64°F
57°F
ระดับที่สบาย
54°F
61°F
66°F
54°F
50°F
50°F
64°F
55°F
จุดน้ำค้าง
54°F
55°F
55°F
52°F
52°F
54°F
54°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
349°เหนือ
7 mph
312°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
319°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
325°ตะวันตกเฉียงเหนือ
8 mph
324°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
313°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
316°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
3
4
3
3
3
4
3
ความชื้นสัมพัทธ์
96%
83%
70%
87%
98%
98%
70%
88%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
6 ไมล์
6 ไมล์
12 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
5%
2%
2%
4%
4%
3%
5%
43%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
0.03 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 3:14 หลังเที่ยง GMT+1
 
 
อา. 27 พ.ค.
จ. 28 พ.ค.
อ. 29 พ.ค.
พ. 30 พ.ค.
พฤ. 31 พ.ค.
ศ. 01 มิ.ย.
ส. 02 มิ.ย.
อา. 03 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
64°F
63°F
61°F
61°F
63°F
66°F
66°F
66°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
54°F
54°F
52°F
57°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
61°F
61°F
59°F
59°F
63°F
66°F
66°F
66°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
55°F
54°F
55°F
52°F
50°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
12 mph
314°ตะวันตกเฉียงเหนือ
13 mph
322°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
307°ตะวันตกเฉียงเหนือ
10 mph
304°ตะวันตกเฉียงเหนือ
11 mph
263°ตะวันตก
11 mph
290°ตะวันตก
8 mph
280°ตะวันตก
9 mph
280°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
4
3
3
3
3
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
78%
75%
85%
82%
77%
61%
56%
52%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
7
สูง
7
สูง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
5
ปานปลาง
3
ต่ำ
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
3%
33%
67%
6%
6%
5%
6%
5%
ฝนตก
-
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
จ. 04 มิ.ย.
อ. 05 มิ.ย.
พ. 06 มิ.ย.
พฤ. 07 มิ.ย.
ศ. 08 มิ.ย.
ส. 09 มิ.ย.
อา. 10 มิ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
68°F
68°F
72°F
70°F
68°F
70°F
70°F
อุณหภูมิต่ำ
55°F
55°F
52°F
54°F
54°F
54°F
54°F
ระดับที่สบาย
68°F
68°F
73°F
73°F
68°F
70°F
75°F
จุดน้ำค้าง
50°F
54°F
63°F
61°F
55°F
52°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
280°ตะวันตก
6 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
310°ตะวันตกเฉียงเหนือ
9 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
350°เหนือ
2 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
1
ความชื้นสัมพัทธ์
53%
62%
72%
73%
63%
55%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
5
ปานปลาง
7
สูง
7
สูง
7
สูง
การคาดการณ์ฝน
6%
27%
56%
52%
6%
6%
42%
ฝนตก
-
0.02 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.14 นิ้ว
-
-
0.07 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 26 พ.ค. 2561, 7:10 หลังเที่ยง GMT+1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด