The Time Now > โปรตุเกส > Porto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Porto, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 07 ธันวาคม 2562 1:29:02 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto / Pedras Rubras

ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
2897 กิโลเมตรจาก Porto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
42.8°F
42.8°F
ไม่มีลม
100%
30.24 "Hg
1.43 ไมล์
ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:44 AM
5:05 PM
9:21
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:21 PM
1:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
43°F
54°F
52°F
52°F
54°F
57°F
54°F
48°F
ระดับที่สบาย
41°F
54°F
50°F
50°F
52°F
55°F
52°F
46°F
จุดน้ำค้าง
41°F
46°F
48°F
50°F
54°F
55°F
52°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
95°ตะวันออก
4 mph
247°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
144°ตะวันออกเฉียงใต้
8 mph
175°ใต้
4 mph
160°ใต้
5 mph
340°เหนือ
4 mph
18°เหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
3
2
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
93%
75%
85%
91%
97%
97%
96%
99%
ทัศนวิสัย
10 ไมล์
12 ไมล์
10 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
7 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
3%
6%
12%
46%
68%
68%
5%
56%
ฝนตก
-
-
-
0.03 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.19 นิ้ว
-
0 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 1:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
54°F
57°F
55°F
55°F
54°F
55°F
57°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
43°F
52°F
46°F
43°F
45°F
43°F
50°F
46°F
ระดับที่สบาย
54°F
55°F
52°F
52°F
48°F
50°F
54°F
55°F
จุดน้ำค้าง
46°F
55°F
45°F
43°F
45°F
50°F
50°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
5 mph
175°ใต้
5 mph
16°เหนือ
6 mph
162°ใต้
9 mph
344°เหนือ
11 mph
217°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
3 mph
300°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
1
2
2
2
3
4
4
1
ความชื้นสัมพัทธ์
79%
97%
72%
68%
77%
92%
78%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
6%
89%
2%
51%
59%
79%
62%
45%
ฝนตก
-
0.37 นิ้ว
-
0.01 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.41 นิ้ว
0.2 นิ้ว
0.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.17 นิ้ว
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
52°F
54°F
54°F
50°F
50°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
45°F
45°F
39°F
37°F
37°F
37°F
39°F
ระดับที่สบาย
48°F
52°F
46°F
45°F
46°F
48°F
50°F
จุดน้ำค้าง
41°F
46°F
39°F
36°F
34°F
34°F
37°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
170°ใต้
10 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
8 mph
80°ตะวันออก
5 mph
80°ตะวันออก
4 mph
60°ตะวันออกเฉียงเหนือ
2 mph
40°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
2
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
69%
81%
69%
62%
57%
54%
60%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
51%
73%
59%
1%
1%
1%
1%
ฝนตก
0.08 นิ้ว
0.3 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 07 ธ.ค. 2562, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด