The Time Now > โปรตุเกส > Porto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Porto, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2561 6:12:42 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto / Pedras Rubras

โปร่ง. ค่อนข้างเย็น.
ระยะทาง
2897 กิโลเมตรจาก Porto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
42.8°F
35.74°F
23°F
13.67 mph 110° ตะวันออก
46%
29.65 "Hg
10 ไมล์
ส. 24 ก.พ. 2561, 5:30 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:18 AM
6:17 PM
10:59
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:45 AM
1:16 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 12:09 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
36°F
57°F
43°F
39°F
37°F
61°F
48°F
43°F
ระดับที่สบาย
32°F
55°F
41°F
34°F
32°F
61°F
45°F
39°F
จุดน้ำค้าง
27°F
28°F
32°F
32°F
32°F
34°F
36°F
34°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
98°ตะวันออก
7 mph
284°ตะวันตก
4 mph
67°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
113°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
102°ตะวันออก
4 mph
133°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
103°ตะวันออก
7 mph
86°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
2
3
1
2
3
2
2
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
33%
66%
73%
72%
38%
62%
69%
ทัศนวิสัย
17 ไมล์
32 ไมล์
16 ไมล์
15 ไมล์
16 ไมล์
25 ไมล์
19 ไมล์
16 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
ส. 24 ก.พ.
อา. 25 ก.พ.
จ. 26 ก.พ.
อ. 27 ก.พ.
พ. 28 ก.พ.
พฤ. 01 มี.ค.
ศ. 02 มี.ค.
ส. 03 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
61°F
61°F
50°F
48°F
48°F
55°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
36°F
37°F
43°F
39°F
43°F
37°F
39°F
45°F
ระดับที่สบาย
54°F
57°F
57°F
46°F
45°F
37°F
52°F
57°F
จุดน้ำค้าง
30°F
34°F
41°F
36°F
45°F
39°F
32°F
32°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
6 mph
103°ตะวันออก
6 mph
105°ตะวันออก
9 mph
95°ตะวันออก
7 mph
106°ตะวันออก
7 mph
204°ตะวันตกเฉียงใต้
12 mph
285°ตะวันตก
19 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
8 mph
190°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
2
3
3
3
4
5
3
ความชื้นสัมพัทธ์
38%
41%
50%
61%
91%
84%
57%
65%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
0%
0%
13%
54%
80%
58%
56%
48%
ฝนตก
-
-
-
0.13 นิ้ว
1.62 นิ้ว
0.89 นิ้ว
0.29 นิ้ว
0.13 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 04 มี.ค.
จ. 05 มี.ค.
อ. 06 มี.ค.
พ. 07 มี.ค.
พฤ. 08 มี.ค.
ศ. 09 มี.ค.
ส. 10 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
59°F
61°F
64°F
59°F
55°F
55°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
50°F
50°F
52°F
50°F
46°F
43°F
ระดับที่สบาย
52°F
61°F
63°F
55°F
54°F
55°F
50°F
จุดน้ำค้าง
32°F
32°F
54°F
52°F
48°F
41°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
160°ใต้
27 mph
190°ใต้
17 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
6 mph
200°ใต้
3 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
6
4
4
2
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
75%
96%
93%
93%
67%
91%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
56%
54%
55%
54%
55%
51%
55%
ฝนตก
0.37 นิ้ว
0.39 นิ้ว
1.04 นิ้ว
1.06 นิ้ว
0.96 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.97 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: ส. 24 ก.พ. 2561, 12:08 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด