The Time Now > โปรตุเกส > Porto > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Porto, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2561 4:46:43 AM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto / Pedras Rubras

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
2897 กิโลเมตรจาก Porto
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
53.6°F
50.38°F
48.2°F
9.94 mph 120° ตะวันออกเฉียงใต้
82%
30.12 "Hg
10 ไมล์
พ. 14 พ.ย. 2561, 4:00 ก่อนเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:19 AM
5:17 PM
9:58
ข้างขึ้นหนึ่งค่ำถึงเจ็ดค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
12:22 PM
10:10 PM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
48°F
66°F
54°F
52°F
52°F
68°F
55°F
52°F
ระดับที่สบาย
45°F
66°F
52°F
50°F
48°F
68°F
54°F
50°F
จุดน้ำค้าง
46°F
54°F
50°F
48°F
48°F
54°F
52°F
48°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
7 mph
107°ตะวันออก
4 mph
166°ใต้
6 mph
123°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
102°ตะวันออก
8 mph
101°ตะวันออก
7 mph
126°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
97°ตะวันออก
6 mph
105°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
2
2
3
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
94%
64%
88%
87%
91%
62%
86%
86%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
13 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
11 ไมล์
9 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
5%
7%
13%
10%
9%
6%
12%
ฝนตก
-
-
-
-
-
-
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 2:14 ก่อนเที่ยง GMT
 
 
พ. 14 พ.ย.
พฤ. 15 พ.ย.
ศ. 16 พ.ย.
ส. 17 พ.ย.
อา. 18 พ.ย.
จ. 19 พ.ย.
อ. 20 พ.ย.
พ. 21 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
66°F
68°F
68°F
66°F
63°F
61°F
61°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
52°F
52°F
55°F
55°F
52°F
50°F
50°F
ระดับที่สบาย
63°F
64°F
64°F
64°F
61°F
57°F
59°F
59°F
จุดน้ำค้าง
52°F
54°F
54°F
52°F
50°F
52°F
50°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
110°ตะวันออก
7 mph
103°ตะวันออก
6 mph
119°ตะวันออกเฉียงใต้
17 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
12 mph
112°ตะวันออก
9 mph
197°ใต้
12 mph
160°ใต้
4 mph
180°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
2
3
2
4
4
3
4
2
ความชื้นสัมพัทธ์
67%
66%
67%
64%
69%
78%
72%
63%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
4%
7%
4%
6%
65%
62%
51%
57%
ฝนตก
-
-
-
-
0.07 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.33 นิ้ว
0.18 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
พฤ. 22 พ.ย.
ศ. 23 พ.ย.
ส. 24 พ.ย.
อา. 25 พ.ย.
จ. 26 พ.ย.
อ. 27 พ.ย.
พ. 28 พ.ย.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
55°F
52°F
52°F
52°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
48°F
45°F
41°F
43°F
41°F
41°F
41°F
ระดับที่สบาย
55°F
55°F
54°F
50°F
50°F
48°F
48°F
จุดน้ำค้าง
45°F
43°F
48°F
48°F
43°F
41°F
41°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
5 mph
290°ตะวันตก
2 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
7 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
3 mph
110°ตะวันออก
4 mph
80°ตะวันออก
7 mph
70°ตะวันออก
7 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
2
1
3
1
2
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
65%
59%
82%
90%
75%
67%
66%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
6%
50%
49%
54%
41%
6%
2%
ฝนตก
-
0.2 นิ้ว
0.24 นิ้ว
0.08 นิ้ว
0.02 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Porto

อัพเดทล่าสุด: พ. 14 พ.ย. 2561, 12:19 ก่อนเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด