The Time Now > โปรตุเกส > Ponta Delgada > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Ponta Delgada, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันเสาร์ 27 กุมภาพันธ์ 2564 2:55:40 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Ponta Delgada / Nordela Acores

เมฆเคลื่อนผ่าน. เย็น.
ระยะทาง
3080 กิโลเมตรจาก Ponta Delgada
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
60.8°F
60.8°F
57.2°F
6.84 mph 210° ตะวันตกเฉียงใต้
88%
30.33 "Hg
ส. 27 ก.พ. 2564, 2:30 หลังเที่ยง GMT-1

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:17 AM
6:33 PM
11:16
พระจันทร์เต็มดวง
เดือนหงาย
เดือนดับ
6:56 PM
7:44 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Ponta Delgada

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 11:18 ก่อนเที่ยง GMT-1
 
 
วันเสาร์
บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันจันทร์
ช่วงเช้า
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
63°F
57°F
57°F
59°F
63°F
57°F
55°F
55°F
ระดับที่สบาย
63°F
57°F
55°F
59°F
63°F
54°F
52°F
54°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
54°F
54°F
54°F
55°F
50°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
189°ใต้
10 mph
198°ใต้
15 mph
189°ใต้
17 mph
199°ใต้
16 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
10 mph
345°เหนือ
9 mph
311°ตะวันตกเฉียงเหนือ
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
4
4
4
3
3
ความชื้นสัมพัทธ์
75%
87%
85%
80%
75%
91%
81%
70%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
9 ไมล์
7 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
10 ไมล์
12 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
10%
9%
9%
30%
57%
61%
57%
6%
ฝนตก
-
-
-
0.01 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.07 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Ponta Delgada

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 2:22 หลังเที่ยง GMT-1
 
 
ส. 27 ก.พ.
อา. 28 ก.พ.
จ. 01 มี.ค.
อ. 02 มี.ค.
พ. 03 มี.ค.
พฤ. 04 มี.ค.
ศ. 05 มี.ค.
ส. 06 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
63°F
63°F
59°F
59°F
59°F
63°F
57°F
59°F
อุณหภูมิต่ำ
57°F
55°F
54°F
52°F
57°F
57°F
54°F
52°F
ระดับที่สบาย
63°F
61°F
57°F
55°F
55°F
61°F
54°F
57°F
จุดน้ำค้าง
54°F
54°F
45°F
50°F
52°F
55°F
46°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
8 mph
243°ตะวันตกเฉียงใต้
17 mph
197°ใต้
8 mph
285°ตะวันตก
16 mph
212°ตะวันตกเฉียงใต้
9 mph
276°ตะวันตก
13 mph
290°ตะวันตก
10 mph
30°ตะวันออกเฉียงเหนือ
6 mph
100°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
4
3
4
3
4
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
76%
77%
60%
73%
81%
86%
68%
64%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
66%
73%
65%
64%
67%
44%
3%
4%
ฝนตก
0.07 นิ้ว
0.22 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.16 นิ้ว
0.01 นิ้ว
-
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
อา. 07 มี.ค.
จ. 08 มี.ค.
อ. 09 มี.ค.
พ. 10 มี.ค.
พฤ. 11 มี.ค.
ศ. 12 มี.ค.
ส. 13 มี.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
59°F
59°F
59°F
59°F
59°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
55°F
55°F
55°F
55°F
55°F
57°F
ระดับที่สบาย
55°F
57°F
57°F
57°F
57°F
57°F
61°F
จุดน้ำค้าง
48°F
48°F
55°F
54°F
55°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
7 mph
270°ตะวันตก
9 mph
10°เหนือ
7 mph
250°ตะวันตก
9 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
11 mph
10°เหนือ
6 mph
70°ตะวันออก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
3
3
3
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
73%
68%
89%
84%
89%
70%
61%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
31 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
3
ต่ำ
การคาดการณ์ฝน
51%
40%
60%
6%
53%
50%
4%
ฝนตก
0.02 นิ้ว
0 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
0.02 นิ้ว
0.04 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Ponta Delgada

อัพเดทล่าสุด: ส. 27 ก.พ. 2564, 11:18 ก่อนเที่ยง GMT-1

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด