The Time Now > โปรตุเกส > Maia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Maia, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันพุธ 20 มกราคม 2564 3:50:16 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto / Pedras Rubras

แดดออกเป็นบางส่วน. เย็น.
ระยะทาง
2903 กิโลเมตรจาก Maia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
57.2°F
54.07°F
53.6°F
13.67 mph 240° ตะวันตกเฉียงใต้
88%
29.62 "Hg
4.97 ไมล์
พ. 20 ม.ค. 2564, 3:30 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:55 AM
5:35 PM
9:40
First Quarter
เดือนหงาย
เดือนดับ
11:57 AM
12:12 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Maia

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ม.ค. 2564, 12:15 หลังเที่ยง GMT
 
 
พุธ
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันพฤหัสบดี
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันศุกร์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
54°F
54°F
57°F
57°F
57°F
54°F
52°F
54°F
ระดับที่สบาย
50°F
52°F
52°F
55°F
54°F
46°F
46°F
48°F
จุดน้ำค้าง
52°F
52°F
54°F
54°F
52°F
48°F
45°F
45°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
264°ตะวันตก
9 mph
242°ตะวันตกเฉียงใต้
22 mph
206°ตะวันตกเฉียงใต้
16 mph
251°ตะวันตก
15 mph
222°ตะวันตกเฉียงใต้
27 mph
258°ตะวันตก
16 mph
277°ตะวันตก
15 mph
272°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
3
3
5
4
4
6
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
92%
90%
88%
88%
87%
84%
78%
76%
ทัศนวิสัย
2 ไมล์
2 ไมล์
6 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
2 ไมล์
3 ไมล์
3 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
59%
34%
73%
67%
66%
54%
61%
53%
ฝนตก
0.11 นิ้ว
0.01 นิ้ว
0.21 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.18 นิ้ว
0.13 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.06 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Maia

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ม.ค. 2564, 3:22 หลังเที่ยง GMT
 
 
พฤ. 21 ม.ค.
ศ. 22 ม.ค.
ส. 23 ม.ค.
อา. 24 ม.ค.
จ. 25 ม.ค.
อ. 26 ม.ค.
พ. 27 ม.ค.
พฤ. 28 ม.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
57°F
55°F
57°F
59°F
61°F
61°F
อุณหภูมิต่ำ
54°F
52°F
52°F
50°F
50°F
52°F
54°F
50°F
ระดับที่สบาย
54°F
48°F
52°F
52°F
55°F
57°F
61°F
61°F
จุดน้ำค้าง
54°F
45°F
54°F
48°F
52°F
55°F
57°F
54°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
16 mph
235°ตะวันตกเฉียงใต้
14 mph
275°ตะวันตก
22 mph
255°ตะวันตก
6 mph
287°ตะวันตก
9 mph
175°ใต้
10 mph
200°ใต้
5 mph
210°ตะวันตกเฉียงใต้
4 mph
200°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
4
4
5
2
3
3
2
2
ความชื้นสัมพัทธ์
89%
75%
90%
81%
84%
91%
87%
80%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
99%
81%
96%
69%
73%
62%
50%
52%
ฝนตก
0.68 นิ้ว
0.3 นิ้ว
1.09 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.27 นิ้ว
0.11 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.04 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


 
 
ศ. 29 ม.ค.
ส. 30 ม.ค.
อา. 31 ม.ค.
จ. 01 ก.พ.
อ. 02 ก.พ.
พ. 03 ก.พ.
พฤ. 04 ก.พ.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
61°F
57°F
59°F
54°F
54°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
50°F
52°F
50°F
46°F
43°F
46°F
41°F
ระดับที่สบาย
61°F
52°F
52°F
48°F
48°F
48°F
48°F
จุดน้ำค้าง
50°F
45°F
55°F
45°F
37°F
46°F
36°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
17 mph
190°ใต้
20 mph
280°ตะวันตก
18 mph
230°ตะวันตกเฉียงใต้
24 mph
290°ตะวันตก
15 mph
330°ตะวันตกเฉียงเหนือ
12 mph
220°ตะวันตกเฉียงใต้
15 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
4
5
5
6
4
4
4
ความชื้นสัมพัทธ์
70%
67%
95%
71%
57%
77%
55%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
3
ต่ำ
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
57%
64%
83%
78%
50%
72%
93%
ฝนตก
0.19 นิ้ว
0.15 นิ้ว
0.34 นิ้ว
0.52 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.15 นิ้ว
1.11 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Maia

อัพเดทล่าสุด: พ. 20 ม.ค. 2564, 12:15 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด