The Time Now > โปรตุเกส > Maia > สภาพอากาศ & การพยากรณ์อากาศ

Maia, โปรตุเกส สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศ

วันศุกร์ 06 ธันวาคม 2562 5:57:03 PM
สภาพอากาศวันนี้
สภาวะปัจจุบัน
การพยากรณ์อากาศ
48 ชั่วโมง2 สัปดาห์รายชั่วโมง

สภาพอากาศปัจจุบันที่อยู่ใน
Porto / Pedras Rubras

โปร่ง. เย็น.
ระยะทาง
2903 กิโลเมตรจาก Maia
อุณหภูมิ
ระดับที่สบาย
จุดน้ำค้าง
ลม
ความชื้นสัมพัทธ์
เครื่องวัดความกดอากาศ
ทัศนวิสัย
 
อัพเดทครั้งล่าสุด
51.8°F
50.54°F
51.8°F
4.35 mph 330° ตะวันตกเฉียงเหนือ
100%
30.18 "Hg
3.73 ไมล์
ศ. 06 ธ.ค. 2562, 5:30 หลังเที่ยง GMT

พระอาทิตย์ & พระจันทร์

พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ตก
ระยะเวลาระหว่างวัน
7:45 AM
5:05 PM
9:20
ข้างขึ้นเก้าค่ำถึงสิบสี่ค่ำ
เดือนหงาย
เดือนดับ
2:21 PM
1:42 AM

พยากรณ์สภาพอากาศใน 48 ชั่วโมง สำหรับ Maia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 12:17 หลังเที่ยง GMT
 
 
วันศุกร์
ช่วงเย็น

กลางคืน
วันเสาร์
ช่วงเช้า

บ่าย

ช่วงเย็น

กลางคืน
วันอาทิตย์
ช่วงเช้า

บ่าย
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ
46°F
41°F
41°F
55°F
52°F
52°F
54°F
55°F
ระดับที่สบาย
45°F
37°F
39°F
54°F
50°F
50°F
50°F
55°F
จุดน้ำค้าง
43°F
39°F
41°F
48°F
48°F
50°F
52°F
55°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
20°เหนือ
4 mph
90°ตะวันออก
4 mph
99°ตะวันออก
6 mph
253°ตะวันตก
4 mph
159°ใต้
6 mph
140°ตะวันออกเฉียงใต้
7 mph
189°ใต้
6 mph
148°ตะวันออกเฉียงใต้
มาตราโบฟอร์ต
1
2
1
2
1
2
3
2
ความชื้นสัมพัทธ์
91%
93%
98%
78%
90%
94%
98%
97%
ทัศนวิสัย
8 ไมล์
8 ไมล์
8 ไมล์
12 ไมล์
8 ไมล์
7 ไมล์
2 ไมล์
5 ไมล์
การคาดการณ์ฝน
2%
2%
7%
8%
28%
49%
62%
58%
ฝนตก
-
-
-
-
0 นิ้ว
0.06 นิ้ว
0.1 นิ้ว
0.08 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-
-


การพยากรณ์อากาศภายใน 2 สัปดาห์ สำหรับ Maia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 2:14 หลังเที่ยง GMT
 
 
ส. 07 ธ.ค.
อา. 08 ธ.ค.
จ. 09 ธ.ค.
อ. 10 ธ.ค.
พ. 11 ธ.ค.
พฤ. 12 ธ.ค.
ศ. 13 ธ.ค.
ส. 14 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
55°F
55°F
55°F
54°F
54°F
52°F
57°F
55°F
อุณหภูมิต่ำ
41°F
48°F
43°F
39°F
43°F
36°F
46°F
45°F
ระดับที่สบาย
52°F
54°F
52°F
52°F
48°F
45°F
55°F
54°F
จุดน้ำค้าง
48°F
55°F
48°F
45°F
45°F
46°F
43°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
4 mph
130°ตะวันออกเฉียงใต้
6 mph
173°ใต้
5 mph
47°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
180°ใต้
8 mph
343°เหนือ
18 mph
240°ตะวันตกเฉียงใต้
5 mph
320°ตะวันตกเฉียงเหนือ
2 mph
270°ตะวันตก
มาตราโบฟอร์ต
2
2
2
3
3
5
2
1
ความชื้นสัมพัทธ์
81%
98%
80%
75%
76%
81%
62%
77%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
41%
75%
2%
56%
54%
85%
48%
44%
ฝนตก
0 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
0.03 นิ้ว
0.04 นิ้ว
0.56 นิ้ว
0.07 นิ้ว
0.02 นิ้ว
หิมะตก
-
-
-
-
-
0.02 นิ้ว
-
-


 
 
อา. 15 ธ.ค.
จ. 16 ธ.ค.
อ. 17 ธ.ค.
พ. 18 ธ.ค.
พฤ. 19 ธ.ค.
ศ. 20 ธ.ค.
ส. 21 ธ.ค.
สภาพอากาศ
อุณหภูมิสูง
57°F
57°F
50°F
48°F
52°F
54°F
54°F
อุณหภูมิต่ำ
46°F
43°F
41°F
37°F
37°F
39°F
39°F
ระดับที่สบาย
52°F
55°F
41°F
46°F
45°F
54°F
50°F
จุดน้ำค้าง
48°F
50°F
37°F
36°F
37°F
48°F
46°F
ความเร็วลม
จากทิศทาง
10 mph
190°ใต้
7 mph
180°ใต้
11 mph
340°เหนือ
4 mph
120°ตะวันออกเฉียงใต้
11 mph
170°ใต้
2 mph
50°ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 mph
170°ใต้
มาตราโบฟอร์ต
3
3
4
1
3
1
3
ความชื้นสัมพัทธ์
80%
81%
71%
62%
65%
81%
78%
เครื่องวัดความกดอากาศ
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
30 "Hg
ดัชนีรังสียูวี
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
0
ต่ำที่สุด
การคาดการณ์ฝน
66%
58%
65%
4%
51%
50%
6%
ฝนตก
0.2 นิ้ว
0.05 นิ้ว
0.26 นิ้ว
-
0.06 นิ้ว
0.05 นิ้ว
-
หิมะตก
-
-
-
-
-
-
-

พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงสำหรับ Maia

อัพเดทล่าสุด: ศ. 06 ธ.ค. 2562, 12:17 หลังเที่ยง GMT

เขตเวลาของเมืองยอดนิยม

เขตเวลาของประเทศที่ใหญ่ที่สุด